Công đoàn TT&TT Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành khoá XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ tư, 03/01/2024 19:57

(Mic.gov.vn) - Ngày 3/1/2024, tại Hà Nội, Công đoàn TT&TT VN đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành (BCH) Công đoàn TT&TT Việt Nam khoá XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Công đoàn TT&TT Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành khoá XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2024 đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong cong tác kiểm tra, giám sát trong Công đoàn TT&TT

Trong năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm bứt phá đã được Công đoàn TT&TT VN đề ra, gồm: (1) Xây dựng ứng dụng (App) để thực hiện chuyển đổi số hoạt động của Công đoàn TT&TT Việt Nam; (2) Nghiên cứu việc ứng dụng trợ lý ảo trong công tác tư vấn pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; (3) Phối hợp với Viện Giáo dục và Đào tạo số (VTC EDU) xây dựng học liệu trực tuyến để tuyên truyền và tập huấn các bài giảng giúp đoàn viên, cán bộ công đoàn nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ và công tác Công đoàn; (4). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Công đoàn TT&TT Việt Nam.

Phát biểu tại hội  nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long nhấn mạnh Hội nghị lần này là bước chuẩn bị quan trọng cho công tác đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn TT&TT VN nhằm quán triệt và triển khai tốt Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn TT&TT VN, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, đảm bảo sự kế thừa và phát huy truyền thống, những thành tựu của phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận và quyết nghị các nội dung cụ thể: (1) Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2023, chương trình công tác năm 2024; (2) Báo cáo Tổng kết hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn năm 2023, chương trình công tác năm 2024; (3) Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn TTTTVN khoá XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; (4) Dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn TTTTVN khoá XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; (5) Dự thảo Phân công trách nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ , Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT Việt Nam khoá XVI, nhiệm kỳ 2023-2028; (6) Dự thảo Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT VN khoá XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; (7). Thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Thứ trưởng Phạm Đức Long khẳng định Chương trình Hội nghị lần này thông qua nhiều nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc triển khai các phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn ngành TT&TT VN năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn TT&TT Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành khoá XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028- Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị

Theo số liệu của Công đoàn TT&TT VN, tính đến ngày 31/10/2023, Công đoàn TT&TT VN có 249 công đoàn cơ sở với 82.992 đoàn viên, trong đó, Công đoàn TT&TT VN trực tiếp chỉ đạo 30 công đoàn trực thuộc, gồm 7 công đoàn cấp trên cơ sở và 23 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Năm 2023, các cấp công đoàn ngành TT&TT VN đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và Tổng LĐLĐ Việt Nam để cụ thể hóa trong kế hoạch công tác, đảm bảo sát với thực tiễn và yêu cầu đổi mới hoạt động của tổ chức công đoàn. Đồng thời rà soát, điều chỉnh giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Trong năm 2023, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân, về tổ chức và hoạt động công đoàn đối với đoàn viên, NLĐ. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Công đoàn TT&TT VN đã tổ chức chăm lo chế độ chính sách mang nhiều ý nghĩa đến với đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến, xuân về đảm bảo mọi đoàn viên, NLĐ đều có Tết. Các hoạt động "Tháng Công nhân" diễn ra rộng khắp trong toàn Ngành, mỗi công đoàn cơ sở đều có các hoạt động đảm bảo vì lợi ích của đoàn viên; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Công tác phát triển đoàn viên mang lại hiệu quả tốt (kết nạp mới 506 đoàn viên), công tác nữ công được quan tâm và hoạt động có hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Các công đoàn trực thuộc đã chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên và NLĐ. Phối hợp với chuyên môn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống, đảm bảo việc làm cho NLĐ, giúp cho CNVCLĐ yên tâm công tác, tạo động lực và niềm tin gắn bó với đơn vị và doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, hướng về cơ sở, gắn bó với cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho CNVCLĐ; Tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ. Phong trào thi đua trong CNVCLĐ có nhiều đổi mới, thiết thực với cơ sở, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển của Ngành.banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top