Công đoàn Ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam

Thứ sáu, 06/05/2016 09:24

 Địa chỉ: 13 ngõ Hàng Bột, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37741569              Fax: 024.39720236

Email: congdoantttt@mic.gov.vn

Website: http://congdoantttt.org.vn/

Chủ tịch:

Ông Chu Văn Bình

Điện thoại: 024.32321700

Email: cvbinh@mic.gov.vn

 Phó Chủ tịch:

- Ông Trần Vũ Hà

Điện thoại: 024.32321705

Email: tvha@mic.gov.vn

- Bà Tăng Thị Hoa

Điện thoại: 024.37741579

Email: tthoa@mic.gov.vn

Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Ông Thái Bình Thịnh

Điện thoại: 024.32321707

Email: tbthinh@mic.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thanh Bình

Ban Tổ chức:

Trưởng ban: Ông Lê Văn Quang

Điện thoại: 024.37741571

Email: lv_quang@mic.gov.vn

Ban Tài chính:

Trưởng ban: Ông Nguyễn Anh Đức

Điện thoại: 024.37741579

Ủy ban kiểm tra:

Chủ nhiệm: Ông Lã Văn Thanh

Điện thoại: 024.37741568

Email: lvthanh@mic.gov.vn

Ban Tuyên giáo:

Trưởng ban: Ông Phạm Xuân Hiên

Điện thoại: 024.37741582

Email: pxhien@mic.gov.vn

Ban Chính sách - Pháp luật:

Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Sung

Điện thoại: 024.32373239

Email: nvsung@mic.gov.vn

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Bá Minh

Ban Nữ công:

Trưởng ban: Bà Nguyễn Thúy Lan

Điện thoại: 024.32444350

Email: nt_lan@mic.gov.vn

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top