Công đoàn Bưu điện Việt Nam: 65 năm đồng hành cùng người Bưu điện

Thứ sáu, 31/08/2012 08:23

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Công đoàn Bưu điện Việt Nam (CĐBĐVN) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và kỉ niệm 65 năm thành lập. Là một trong 20 công đoàn Ngành Trung ương, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được thành lập từ ngày 30/8/1947, hiện nay CĐBĐVN có 88.566 đoàn viên với 113 công đoàn trực thuộc, trong đó có 11 công đoàn cấp trên cơ sở, đóng trên địa bàn của 63 tỉnh, thành phố. Trong suốt thời gian qua, CĐBĐVN luôn phát huy vai trò của mình, vận động CBCNV, đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động…

img
Các cá nhân nhận Giấy chứng nhận cán bộ công đoàn cơ sở giỏi tiêu biểu cấp Công đoàn BĐVN giai đoạn 2008-2012 tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Tôn vinh cán bộ công đoàn cơ sở giỏi tiêu biểu nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Công đoàn BĐVN.

Sát cánh cùng chuyên môn đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo 

 Ngay từ khi mới ra đời, CĐBĐVN đã tập trung tuyên truyền giáo dục CBCNV tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và động viên người lao động thi đua đảm bảo tốt TTLL, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hào hùng của dân tộc, CĐBĐVN đã động viên CBCNV tích cực tham gia các cuộc vận động: “thi đua vượt tuyến vượt đường đảm bảo thông tin liên lạc”; “thi đua phục vụ chống càn”; “ tay kìm – tay súng, tay búa – tay súng”, “ xe thư là vũ khí, đường thư là trận địa”, “ quyết bám máy bám đài, không để thông tin gián đoạn”, “ …Sau khi đất nước thu về một mối, ngành Bưu điện thống nhất cả nước, nhiều phong trào thi đua được CĐBĐVN triển khai mạnh mẽ như: “thi đua điển hình tiên tiến”, “xây dựng tổ - đội lao động XHCN”. Các cuộc vận động “cải tiến quản lý xí nghiệp”, “hợp lý hóa sản xuất”, “dạy tốt học tốt”, “Phát huy quyền làm chủ tập thể của CBCNVC, đấu tranh chống tiêu cực, đảm bảo chất lượng thông tin, hoàn thành vượt mức kế hoạch”, “ xây dựng người Bưu điện có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức phục vụ tốt, kỷ luật sản xuất nghiêm”… được trỉên khai mạnh mẽ. Phong trào tiếp nối phong trào đã trở thành động lực khơi dậy khí thế lao động sản xuất sôi nổi, liên tục và rộng  khắp trong toàn thể độ ngũ cán bộ công nhân viên lao động toàn ngành theo đúng mục tiêu :  “Nhanh chóng – Chính xác – An toàn – tiện lợi – văn minh”.

Thực hiện sự nghiệp đổi mới và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng Bưu chính – Viễn thông với mục tiêu: chất lượng – năng suất – hiệu quả”. Lãnh đạo ngành và CĐBĐVN đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động, đặc biệt là trong kế hoạch tăng tốc phát triển giai đoạn 1 và 2. Đáp ứng yêu cầu “tăng tốc” và sự nghiệp đổi mới của ngành, cùng với các phong trào học tập nâng cao trình độ CB CNVC là thời kỳ nở rộ các hội thi ngành nghề từ cơ sở đến toàn ngành như: Hội thi Giao dịch viên duyên dáng và kinh doanh giỏi; Giám đốc giỏi, Hội thi lái xe an toàn, Hội thi nữ Bưu điện tài năng, Hội thi Chủ tịch Công đoàn giỏi.…Cùng với đó, Công đoàn Bưu điện cũng phát động 5 cuộc vận động lớn trong CBCNVC. 5 cuộc vận động này như một đợt ra quân đông đảo, mạnh mẽ, toàn diện của hàng vạn CBCNVC từ các bưu cục, đài trạm, phòng ban lên các trung tâm, các đơn vị.

Trong những năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo do Lãnh đạo Tập đoàn VNPT và CĐBĐVN phát động đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ về tư duy trong sản xuất kinh doanh, giữ vững và nâng cao vị thế VNPT, đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, CĐBĐVN đã vận động CBCNVC đẩy mạnh phong trào: “Sáng tạo VNPT”; đưa ra chỉ tiêu có ít nhất 5 chỉ tiêu/100 CBCNVC-LĐ có sáng kiến; nhiều Công đoàn các đơn vị đã cụ thể hóa “Sáng tạo VNPT” thành các phong trào như “Đi tìm ngôi sao”, “Người bán hàng tốt nhất”…  nhằm tổ chức bình chọn, tôn vinh cán bộ Công đoàn giỏi, có nhiều sáng kiến đóng góp cho đơn vị.  Các phong trào này đã tạo khí thế mới trong lao động, sản xuất, hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng cao. Đặc biệt, CĐBĐVN đã cùng với Tập đoàn VNPT phát động các phong trào thi đua như: “Người VNPT sử dụng các sản phẩm dịch vụ VNPT”, “Nụ cười VNPT”, “Chất lượng VNPT” góp phần tạo nên các dịch vụ mới, năng suất mới, chất lượng mới, hiệu quả mới trong SXKD. Hoạt động công đoàn đã cùng với chuyên môn thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD hàng năm với mức tăng trưởng từ 25% trở lên.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn luôn tích cực vận động CBCNVC tham gia các hoạt động khoa học công nghệ và phong trào sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học, đề xuất các ý tưởng, giải pháp, biên pháp hữu ích nâng cao hiệu quả SXKD, chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ và kinh doanh có hiệu quả; Chỉ đạo công đoàn các đơn vị và các cụm công đoàn tổ chức hội thảo bàn những biện pháp, giải pháp phát triển SXKD, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, công tác bán hàng, quy chế phân phối thu nhập. Chú trọng nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; nâng cao đời sống vật chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho CNVCLĐ. Thường xuyên ghi nhận, tôn vinh, biểu dương các cá nhân có nhiều thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu, áp dụng sáng kiến, giải pháp trong quản lý và SXKD đem lại hiệu quả cao cho Tập đoàn VNPT.

Chăm lo đời sống người lao động, gìn giữ truyền thống nghĩa tình

CĐBĐVN đã chủ động cùng lãnh đạo chuyên môn sớm đưa ra chủ trương chăm lo xây dựng đội ngũ. Tranh thủ các đối tác để cử người đi đào tạo ở nước ngoài; tăng cường các cơ sở đào tạo ở trong nước; tuyển chọn các sinh viên giỏi tốt nghiệp ở các trường đại học, đưa về đào tạo thêm chuyên ngành; vận động phong trào học tập trong CNVC-LĐ; Xây dựng quy chế khen thưởng đối với CNV-LĐ học tập đạt kết quả tốt, sử dụng tốt quỹ khuyến khích tài năng Bưu điện. Đồng thời Công đoàn đã chú trọng vận động CNV-LĐ tích cực tìm hiểu học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, không ngừng phấn đấu rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, tham gia tích cực các hoạt động văn hóa thể thao để xây dựng đội ngũ phát triển toàn diện. Từ đó đã nhanh chóng trở thành phong trào quần chúng tự giác học tập rèn luyện rộng rãi, góp phần đưa nhanh tỷ lệ CNVCLĐ có trình độ đại học và trên đại học từ  lên 33,3% (năm 2006) lên trên 43%, số lao động chưa qua đào tạo giảm còn 2,5%, hầu hết CNV-LĐ đã đáp ứng được yêu cầu công nghệ kỹ thuật ngày càng cao. Trong quá trình phát triển hiện đại hoá đổi mới công nghệ các đơn vị trong toàn Ngành đã đảm bảo tốt việc làm cho đội ngũ CNV-LĐ. Thông qua các hoạt động phong trào và quá trình phấn đấu học tập công tác của CNV-LĐ, công đoàn đã giới thiệu để Đảng bồi dưỡng kết nạp mỗi năm trên 1.000 Đảng viên mới. Chỉ tính từ năm 1994 đến nay Công đoàn Bưu điện đã trích trên 32 tỷ đồng từ quỹ phúc lợi do CBCNVLĐ Tập đoàn đóng góp trợ cấp thường xuyên cho  hơn 4.000 đối tượng chính sách xã hội của ngành Bưu Điện; trợ cấp 1 lần gần 39 tỷ đồng cho CBCNV nghỉ việc từ ngành đồng thời hỗ trợ đột xuất cho hàng nghìn CBCNV gặp hoàn cảnh khó  khăn khác.

Với tấm lòng sẻ chia, phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc, Công đoàn ngành Bưu điện Việt Nam đã chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc tham gia nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, an sinh xã hội  thông qua các hoạt động đóng góp: Quỹ Vì người nghèo, quỹ đền ơn Đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ tấm lòng vàng, Quà tặng cuộc sống, Mái ấm tình thương, Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam, tặng quà  nhân dân huyện đảo Trường Sa, hỗ trợ các trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng, xây tặng trường học, cầu dân sinh, phụng dưỡng 489 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc gần 10.000 gia đình liệt sỹ, ủng hộ đồng bào thiên tai, lũ lụt. Đặc biệt, đã thực hiện hỗ trợ trên 200 tỷ đồng để giảm nghèo nhanh và bền vững tại hai huyện nghèo Sìn Hồ và Mường Tè tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết 30a của Chính phủ….

 Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trao Huân chương Lao động  hạng  Nhất cho Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

Đi lên cùng thời đại mới

Mục tiêu cơ bản của Tập đoàn VNPT giai đoạn 5 năm 2011 – 2015 là tổng doanh thu phát sinh đạt 1.000.690 tỷ đồng, tăng bình quân 22,22%/năm; tổng lợi nhuận  68.970 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8,32%/năm; tổng nộp ngân sách 46.680 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 5%/năm; phát triển 37,42 triệu thuê bao điện thoại; 3,9 triệu thuê bao Internet băng rộng. Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Tập đoàn VNPT, nhiệm vụ của CĐBĐVN trong thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động Công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả, phong trào CBCNV, động viên công đoàn các cấp phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Tập đoàn. CĐBĐVN sẽ phát huy vai trò của mình, vận động CBCNVC tích cực tham gia các hoạt động khoa học công nghệ và phong trào sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học; tích cực đề xuất các ý tưởng, giải pháp, biện pháp hữu ích nâng cao hiệu quả SXKD, chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ và kinh doanh có hiệu quả; chỉ đạo Công đoàn các đơn vị và các cụm công đoàn tổ chức hội thảo bàn những biện pháp, giải pháp phát triển SXKD…

65 năm xây dựng và phát triển, CĐBĐVN luôn tập trung giáo dục và vận động cán bộ, đoàn viên lấy nền tảng truyền thống vẻ vang của dân tộc và truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình” của ngành Bưu điện làm phương châm hành động. Truyền thống Trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng và truyền thống Dũng cảm của người Bưu điện  cũng là nguồn lực tiếp sức cho người VNPT đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thành tích của CĐBĐVN đã đựợc Đảng, Nhà nước và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, tiêu biểu như Huân chương Hồ Chí Minh năm 2007, liên tục trong nhiều năm gần đây luôn được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập (30/8/1947-30/8/2012), CĐBĐVN đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top