Công đoàn Bộ TT&TT triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thứ năm, 12/02/2015 13:02

Sáng 12/2/2015, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

img

 Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; bà Trần Thị Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban nữ công (Công đoàn Viên chức Việt Nam); đại diện Công đoàn cơ sở trực thuộc.
 
Theo báo cáo, năm 2014, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ TT&TT đã luôn bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam; cụ thể hóa vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn Bộ; phối hợp tốt với chuyên môn, nêu cao vai trò, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của đơn vị, của Bộ và của ngành Thông tin và Truyền thông.
 
Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ thường xuyên quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương công tác của Công đoàn đến các công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn dưới nhiều hình thức. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động như: Công đoàn Bộ đã hưởng ứng và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị trong công tác xây dựng chính sách, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực Bộ quản lý;  thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phòng trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”… Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tổ chức công đoàn; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; hoạt động nữ công và phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động được quan tâm…   
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác báo cáo, dự toán, quyết toán tài chính công đoàn của các công đoàn cơ sở còn chậm và chưa đúng yêu cầu theo quy định; vẫn còn một số công đoàn cơ sở nhỏ, có số lượng đoàn viên ít chưa xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn theo từng quý, năm trình lãnh đạo chuyên môn đề nghị hỗ trợ kinh phí để hoạt động…
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp công đoàn trực thuộc Bộ, góp phần cùng toàn ngành Thông tin và Truyền thông hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
Bộ trưởng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 của Công đoàn Bộ và nhấn mạnh: Trong năm 2015, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 40 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm bản lề các cấp công đoàn triển khai Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bộ lần thứ III… Công đoàn Bộ cần tập trung làm tốt 4 nhiệm vụ trọng tâp sau: Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, góp phần đắc lực vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Phát huy vai trò của công đoàn và mỗi công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 132/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 888/QĐ-TTg về tái cơ cấu Tập đoàn VNPT; Phối hợp với chính quyền chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho mỗi đoàn viên công đoàn, giúp họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với 10 chữ vàng truyền thống  “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”….
 
img
 
 Bà Trần Thị Hoan trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho NXB TT&TT
 
Cũng tại Hội nghị, bà Trần Thị Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban nữ công (Công đoàn Viên chức Việt Nam) đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của công đoàn Bộ TT&TT và đề nghị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia học tập và triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh; quán triệt, triển khai thực hiện tốt 4 chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; làm tốt công tác tài chính công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương…/.
 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top