Công bố Sách Trắng CNTT&TT Việt Nam năm 2020

Thứ năm, 03/06/2021 11:34

Sách Trắng CNTT&TT Việt Nam năm 2020 cung cấp thông tin, số liệu năm 2019 về tất cả các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý là: Bưu chính; Viễn thông, Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn thông tin mạng; Công nghiệp công nghệ thông tin – điện tử, viễn thông; Báo chí, truyền thông.

20210603-m01.jpg  

Bìa phiên bản Tiếng Việt và tiếng Anh cuốn Sách Trắng CNTT&TT Việt Nam năm 2020
 
Năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khẩn trương, quyết liệt, đổi mới cách nghĩ, cách làm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của đất nước.

Năm 2019 cũng là một năm quan trọng của ngành Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn 2016-2020 với các chỉ số tăng trưởng được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Với tư duy mới và cách làm mới, ngành Thông tin và Truyền thông đã và đang từng bước trở thành nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tham gia giải quyết các bài toán khó của quốc gia nói chung và của từng bộ, ngành, địa phương nói riêng góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số đất nước, xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Những kết quả đạt được tạo tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển của Ngành đến năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2020 cũng như Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030.

Nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu về thông tin, số liệu của ngành Thông tin và Truyền thông, phục vụ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2020 (Sách Trắng 2020) tới Qúy độc giả.

Sách Trắng 2020 cung cấp thông tin, số liệu năm 2019 về tất cả các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý là: Bưu chính; Viễn thông, Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn thông tin mạng; Công nghiệp công nghệ thông tin – điện tử, viễn thông; Báo chí, truyền thông.

So với các năm trước đây, Sách Trắng 2020 đã bổ sung thêm nhiều số liệu mới liên quan đến việc triển khai quy hoạch báo chí, phát triển hạ tầng thông tin cơ sở, hạ tầng băng rộng di động và cập nhật các định hướng mới của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, phát triển doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu tới Qúy độc giả toàn văn Sách Trắng CNTT&TT Việt Nam năm 2020 tại đây.

 

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top