Công bố Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ tư, 19/03/2014 11:56

Sáng ngày 19/3/2014, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ công bố Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Phi, đại diện lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam, Hội In Hà Nội…

img

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại Lễ công bố

Theo Quy hoạch này, lĩnh vực xuất bản duy trì nhịp độ  tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm, trong đó 20% - 30% là xuất bản phẩm điện tử, phấn đấu đến năm 2020 đạt khoảng 450 triệu bản, tương đương 05 bản/người/năm; đến năm 2030 đạt khoảng 700 triệu bản, tương đương 07 bản/người/năm.
 
Lĩnh vực in đến năm 2020: 50% – 60% số cơ sở in sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại; đến năm 2030: 70% - 80% số cơ sở in sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại; không còn cơ sở in đặt trong khu dân cư.
 
Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm phấn đấu đến năm 2020 đạt 70% số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 01 trung tâm phát hành xuất bản phẩm hiện đại; mỗi quận, huyện có ít nhất 01 cơ sở phát hành xuất bản phẩm; mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 điểm cung cấp xuất bản phẩm; kim ngạch xuất khẩu xuất bản phẩm tăng khoảng 3 lần so với năm 2013. Đến năm 2030, trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm phấn đấu toàn bộ hệ thống phát hành xuất bản phẩm phân bổ đều khắp và hiện đại; kim ngạch xuất bản phẩm tăng khoảng 4,5 lần so với năm 2013.
 
img
 
Về tổ chức mạng lưới xuất bản, in phát hành xuất bản phẩm, Quy hoạch này cho biết chỉ xem xét thành lập mới nhà xuất bản đối với ngành, lĩnh vực và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có nhà xuất bản; hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại các nhà xuất bản vào năm 2015; không thành lập mới cơ sở in trong khu dân cư và thực hiện di dời các cơ sở in ra ngoài khu dân cư; có kế hoạch từng bước đưa các cơ sở in vào khu công nghiệp và mở rộng phạm vi hoạt động của các nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm ở trong nước và nước ngoài dưới nhiều hình thức.
 
Tại Lễ công bố này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã đề nghị các ban ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chủ động triển khai và phối hợp triển khai một cách đồng bộ, tập trung và thống nhất từ Trung ương, tới địa phương một số công việc chủ yếu và quan trọng sau: tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về nội dung Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 115/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp tới các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị, xuất bản, in phát hành để từ đó nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng trong việc quan tâm, chú trọng tạo điệu kiện cho hoạt động xuất bản, in, phát hành phát triển mạnh mẽ hơn.
 
Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời, phải thường xuyên quan tâm, theo dõi đôn đốc việc thực hiện đầy đủ các nội dung của Quyết định số 115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chủ động thực hiện và phối hợp với Bộ trong việc triển khai Quyết định này; thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch, thường xuyên cập nhật thông tin và định kỳ báo cáo với Bộ TT&TT về việc triển khai thực hiện Quy hoạch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 
Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top