Công bố Quy hoạch phát triển Báo chí và Quy hoạch phát triển ngành xuất bản – in – phát hành tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Thứ năm, 11/11/2010 08:51

Sáng 10/11/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch phát triển báo chí và Quy hoạch phát triển xuất bản – in – phát hành tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

img

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 05/5/2010 phê duyệt Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 phê duyệt Quy hoạch Xuất bản – In – Phát hành đến năm 2020. Mục tiêu của Quy hoạch Báo chí là tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí, đổi mới chất lượng chính trị và chất lượng chuyên môn của các sản phẩm báo chí để báo chí góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thoả mãn ngày càng đầy đủ nhu cầu thông tin của nhân dân và tạo ra sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội đồng thời từng bước xây dựng kinh tế báo chí và thị trường thông tin báo chí để các cơ quan báo chí khai thác có hiệu quả tiềm năng thông tin.

Các chỉ tiêu phát triển báo chí đến năm 2020: Giữ nguyên và phát triển từ 11-12 cơ quan báo chí cho tất cả các loại hình báo chí; Bình quân bản báo in phát hành qua bưu điện: 8-10 bản/người/năm; Tổng lượt truy cập trang báo Nghệ An điện tử và Công an Nghệ An điện tử  từ 8.000.000 lượt/năm đến 10.000.000 lượt/năm. Về truyền hình: tiếp phát sóng VTV: 82giờ/ngày ; VTC: 24giờ/ngày; Sản xuất chương trình NTV1: 24giờ/ngày, NTV2: 24giờ/ngày. Về phát thanh: tiếp phát sóng VOV: 24giờ/ngày; sản xuất chương trình NOV: 18giờ/ngày; Sản xuất chương trình Phát thanh - Truyền hình theo công nghệ số hoá. Về truyền dẫn và phát sóng: cơ bản sử dụng mạng truyền dẫn và phát sóng công nghệ số; triển khai việc ngầm hoá một số mạng cáp tại một số tuyến phố chính của thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò; Phấn đấu để có tối thiểu 1 đơn vị hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ truyền dẫn và phát sóng phát thanh và truyền hình cho địa bàn của tỉnh hoặc cả khu vực Bắc Trung bộ.      

Mục tiêu phát triển ngành xuất bản – in – phát hành đáp ứng được yêu cầu là công cụ giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng; đồng thời góp phần nâng cao dân trí người dân trên địa bàn tỉnh; hoạt động xuất bản – in – phát hành phù hợp cơ chế quản lý kinh tế, có sản phẩm chiến lược chủ lực, có thị trường phát triển.

Các chỉ tiêu phát triển hoạt động xuất bản – in – phát hành đến năm 2020: Tăng trưởng bình quân về số đầu sách xuất bản của Nghệ An đạt 12 – 13%/năm, bình quân mỗi năm tăng 14 – 15 đầu sách, đến năm 2020 đạt tối thiểu 250 đầu sách, trong đó sách liên kết không vượt quá 50%. Tăng trưởng bình quân về sản lượng trang in đạt 12 – 14%/năm, đến năm 2020 đạt khoảng 11.000 triệu – 12.000 triệu trang in tiêu chuẩn. Tăng trưởng bình quân phát hành bản sách trên địa bàn đạt 11-14%/năm, đến năm 2020 tổng bản sách phát hành đạt khoảng 22.000.000 – 22.500.000 triệu bản (tính cả sách giáo khoa). Tăng trưởng bình quân toàn ngành trên các lĩnh vực xuất bản – in – phát hành đạt 12 – 13%/năm, tổng mức tăng doanh số bình quân toàn ngành đạt 16 – 17%/năm.

Lan Oanh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top