Công bố kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2023

Thứ sáu, 29/12/2023 14:54

(Mic.gov.vn) - Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh vừa công bố kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2023 của các sở, ban, ngành (cấp sở) và các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện). Đây là năm đầu tiên tỉnh Bắc Ninh đánh giá Chỉ số DTI cấp sở và cấp huyện.

Công bố kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2023- Ảnh 1.

Đối tượng đánh giá Chỉ số DTI bao gồm 17 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (có cung cấp dịch vụ công trực tuyến) và 8/8 huyện, thị xã, thành phố. Cấp sở có 6 chỉ số chính, 45 chỉ số thành phần, tổng điểm 1000; cấp huyện có 8 chỉ số chính, 76 chỉ số thành phần, tổng điểm 1000. Có 5 nhóm chỉ số đánh giá chung gồm: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng. Chỉ số hoạt động Chuyển đổi số đánh giá tại cấp sở và Chỉ số hoạt động Kinh tế số, Xã hội số đánh giá riêng tại cấp huyện.

Thứ tự xếp hạng được chia theo 5 mức: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, kém. Điểm trung bình đánh giá DTI cấp sở là 747.01 điểm, cấp huyện là 601.80 điểm. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Tài chính và thị xã Quế Võ đạt loại xuất sắc. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh đạt loại tốt.

Kết quả đánh giá Chỉ số DTI sẽ giúp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh nắm được tình hình thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, đưa ra các giải pháp, chỉ đạo kịp thời các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt chuyển đổi số./.

Chu Lợi - Sở TT&TT Bắc Ninh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top