Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 09/06/2016 16:27

Ngày 9/6, tại Trung tâm báo chí, Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

20160609-L1_1.jpg

Đoàn chủ trì buổi Họp báo

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo Phùng Quốc Hiển; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc; Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Trương Minh Tuấn chủ trì họp báo.
 
Công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết ngày 22/5 vừa qua cử tri cả nước đã tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Tại phiên họp lần thứ sáu của Hội đồng bầu cử quốc gia đã xem xét, thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
 
Theo Nghị quyết số 617/NQ-ĐBCQG về Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của Hội đồng bầu cử quốc gia, căn cứ Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 và biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV trong cả nước của Hội đồng bầu cử quốc gia, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và danh sách 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
 
20160609-l1.jpg
 
Toàn cảnh buổi Họp báo
 
Về kết quả chung của cuộc bầu cử, Trưởng ban công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 67.049.091/67.485.482 tổng số cử tri trong cả nước, đạt 99,35%.
 
Tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội là 496 người, bầu thiếu 04 đại biểu Quốc hội ở 4 tỉnh Sóc Trăng, Sơn La, Lâm Đồng và Đồng Nai, mỗi tỉnh thiếu 1 đại biểu so với số người được phân bổ.
 
Về cơ cấu kết hợp, dân tộc thiểu số 86 người (17,30%) thiếu 4 người, phụ nữ 133 người (26,80%) thiếu 17 người so với dự kiến. Ngoài đảng có 21 người trúng cử, (tỷ lệ 4,20%) giảm 4,2% so với khoá 13 (42 người). Dưới 40 tuổi có 71 vị trúng cử, cao hơn 21 người so với dự kiến, tăng 1,9% so với khoá 13. Trình độ trên đại học có 310 người (62,50%), đại học 180 người, dưới đại học 6 người, tái cử 160 người (32,30%) giảm 6 người. Như vậy, có 317 đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu. Đại biểu tự ứng cử 2 người, giảm 2 người so với khoá trước.
 
Nhấn mạnh, kết quả bầu cử đã bảo đảm mục tiêu kế hoạch đề ra; thành phần, cơ cấu đại biểu cơ bản phù hợp với dự kiến, phản ánh tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân, tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước; chất lượng đại biểu nâng lên... Trưởng ban công tác đại biểu Trần Văn Túy bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là nền tảng góp phần xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc của có đầy đủ năng lực hoạt động với chất lượng, hiệu quả hơn.
 
Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thắng lới của cuộc bầu cử là tiền đề để xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện các quy định của Hiến pháp 2013 trong thời kỳ mới.

 

 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top