Công bố danh mục 83 Hệ thống thông tin toàn quốc

Thứ năm, 24/09/2015 14:10

Nhằm tháo gỡ một số hạn chế, khó khăn thời gian qua trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT của các Bộ, ngành, địa phương đối với việc các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt đối với các hệ thống thông tin chuyên ngành, ngày 30/12/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT quy định việc triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương tới địa phương nhằm khắc phục một số tồn tại, hạn chế như chưa có sự phối hợp, thông tin đầy đủ về kế hoạch triển khai các hệ thống thông tin giữa các Bộ, ngành và địa phương hay khó khăn trong việc phối hợp, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong cùng một lĩnh vực do Cơ quan ở Trung ương và địa phương triển khai.

img
Để thúc đẩy triển khai các nội dung quy định tại Thông tư số 25, ngày 20/4/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ yêu cầu cung cấp thông tin, danh mục các hệ thống thông tin thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT. Cho đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được văn bản báo cáo của hầu hết các Bộ, cơ quan ngang Bộ (còn một số Bộ chưa báo cáo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch), căn cứ danh mục và thông tin nhận được, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp danh mục gồm 83 hệ thống thông tin, trong đó: 35 hệ thống thông tin đã triển khai xong, đang khai thác sử dụng; 29 hệ thống thông tin đang triển khai và 19 hệ thống thông tin dự định triển khai trong thời gian tới (chi tiết danh mục các hệ thống thông tin xem tại đây).
 
Với kết quả công bố ở trên, các cơ quan nhà nước, nhất là địa phương, nắm bắt được chủ trương, định hướng ứng dụng CNTT của các Bộ, ngành trong quá trình thúc đẩy triển khai hoạt động ứng dụng CNTT tại địa phương mình đối với các ngành, lĩnh vực do từng Bộ, ngành quản lý. Hiện nay, các địa phương đang xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020, do đó kết quả công bố lần này làm cơ sở để các địa phương đề xuất các nội dung ứng dụng CNTT nói chung và đề xuất xây dựng các hệ thống thông tin liên quan tới các ngành, lĩnh vực do các Bộ, ngành quản lý tại địa phương mình được hiệu quả. Để phát huy hiệu quả và khai thác tối đa tài nguyên thông tin từ các hệ thống thông tin đã triển khai và tạo thuận lợi cho việc đề xuất các nội dung ứng dụng CNTT tại địa phương và nhất là việc khai thác và chia sẻ thông tin từ các hệ thống thông tin đã triển khai là rất quan trọng. Để đạt được điều đó, Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT cũng đã quy định các cơ quan quản lý các hệ thống thông tin đã triển khai, đang khai thác sử dụng phải ban hành quy định kỹ thuật về dữ liệu của các hệ thống thông tin – đây là nội dung quan trọng tạo thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Nội dung này cũng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Bộ, ngành quản lý các hệ thống thông tin quan tâm, đôn đốc triển khai trong thời gian tới tại văn bản công bố danh mục các hệ thống thông tin gửi các Bộ, ngành, địa phương.
 
Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục cập nhật danh mục các hệ thống thông tin do các Bộ, ngành Trung ương triển khai và đôn đốc các Bộ, ngành ban hành quy định kỹ thuật về dữ liệu của các hệ thống thông tin để tạo thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ thông tin nhằm phát huy hiệu quả tài nguyên thông tin của các cơ quan nhà nước và thúc đẩy hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên phạm vi toàn quốc.
 
Nguyễn Thanh Thảo (Cục Tin học hóa)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top