Công bố báo cáo Vietnam ICT Index 2020: Bộ TT&TT dẫn đầu về dịch vụ công trực tuyến

Thứ ba, 27/04/2021 13:52

Ngày 26/4/2021, Bộ TT&TT đã công bố bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Index) 2020. Theo đó, Bộ TT&TT đứng thứ 4 về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Như vậy, so với năm 2019, Bộ TT&TT đã tăng một bậc từ thứ 5 lên thứ 4 về xếp hạng chung, đồng thời dẫn đầu về lĩnh vực Dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.

huong.jpg

Bảng xếp hạng của Bộ TT&TT từ năm 2016 - 2020

Đối với lĩnh vực Ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công, Bộ TT&TT cũng là Bộ xếp thứ 2 về ứng dụng CNTT.

Việc nâng cao mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT của Việt Nam nói chung cũng như các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nói riêng là hết sức trọng yếu cho việc triển khai các đề án, chiến lược trọng tâm trong thời gian tới như Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, Chương trình Phát triển công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - Make in Viet Nam, giúp các bộ, ngành, địa phương nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR, PAPI, và EBI, đồng thời góp phần giúp Việt Nam nâng cao thứ hạng về Chính phủ điện tử trong bảng xếp hạng EDGI của Liên hợp quốc. 

Được biết, bắt đầu từ năm 2005, Vietnam ICT Index là chỉ số chính thống đánh giá toàn diện mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trên cả nước hàng năm, với các bộ chỉ số riêng cho khối Bộ, ngành và khối tỉnh, thành phố. Kết quả đánh giá, xếp hạng Vietnam ICT Index được coi là đánh giá uy tín, chất lượng và đầy đủ nhất trên cả nước, làm cơ sở để Bộ Thông tin và Truyền thông và chính quyền các địa phương đưa ra các quyết sách phù hợp, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên đầu tư, thúc đẩy để phát triển ngành công nghệ thông tin và công nghiệp công nghệ thông tin trên cả nước. 

Bộ chỉ số Vietnam ICT Index được phân thành 5 nhóm chỉ số về: hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến và đánh giá về công nghiệp công nghệ thông tin của địa phương; với trên 100 chỉ tiêu và được thực hiện điều tra, thống kê và đánh giá, kiểm tra độc lập.

Đặc biệt, năm 2020, chỉ số Viet Nam ICT Index tiếp tục áp dụng phương pháp chuẩn hóa theo Z-Score khi tính các chỉ số thành phần và sử dụng chuyên gia đánh giá độc lập về dịch vụ công trực tuyến nhằm đồng nhất với phương pháp tính của Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc.

Theo Vụ CNTT cho biết, ngày 20/4/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 708/QĐ-BTTTT về việc Kế hoạch xây dựng và xuất bản Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2020. Kết quả đã nhận được báo cáo của 24 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Trong các tháng 6-8/2020, song song với việc xử lý số liệu báo cáo của các đơn vị, các chuyên gia độc lập đã tiến hành việc đánh giá dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở truy cập trực tiếp vào cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố và trong một số trường hợp truy cập vào website, cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc.

Điều đặc biệt là năm 2020, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Nhóm nghiên cứu đã tiến hành bổ sung, hoàn thiện các câu hỏi của của quá trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến như quyền tiếp cận thông tin của công dân cũng như các công cụ sử dụng để người dân truy cập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuận lợi hơn.

Từ năm 2006, Vụ CNTT đã được Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ  xây dựng Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT (Báo cáo Vietnam ICT Index) thường niên nhằm đánh giá xếp hạng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các ngân hàng thương mại. Báo cáo đã được xuất bản chính thức từ năm 2013 đến nay và đã được phát hành tới các  Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho nhiều cơ quan, tổ  chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước.

Để tăng cường việc hỗ trợ quảng bá Báo cáo và tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, tham khảo số liệu của Báo cáo, Cổng TTĐT Bộ TTTT trân trọng đăng tải Bản điện tử của Báo cáo Vietnam ICT Index từ năm 2013 đến 2020.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2013, xem tại đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2014, xem tại đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2015, xem tại đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2016, xem tại đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2017, xem tại đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2018, xem tại đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2019, xem tai đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2020, xem tại đây.

 

 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top