Công bố báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2018

Thứ tư, 20/03/2019 18:53

Đây là năm thứ ba, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và phát hành “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2018” . Báo cáo được xây dựng dựa trên thông tin cung cấp của 30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; và các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến có sử dụng chữ ký số.

20190321-m01.jpg
 
 
Năm 2016 và 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2015 và năm 2016” và đã nhận được phản hồi tích cực của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp. Báo cáo đã trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác quản lý nhà nước và nguồn thông tin tin cậy về tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động giao dịch điện tử tại Việt Nam.
 
Đây là năm thứ ba, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và phát hành “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2018”. Báo cáo được xây dựng dựa trên thông tin cung cấp của 30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; và các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến có sử dụng chữ ký số.
 
Báo cáo tập trung cung cấp một số nội dung chính sau: Quản lý nhà nước về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số công cộng; Tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước; Tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong tổ chức, doanh nghiệp; Tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số nước ngoài tại Việt Nam; Ứng dụng chữ ký số trong các lĩnh vực.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp cho Báo cáo để lần xuất bản tiếp theo có nội dung phong phú và hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt nhu cầu tham khảo và phục vụ công tác quản lý.
 
Xem chi tiết Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2018, tại đây.
 
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top