Coi trọng chất lượng các tác phẩm về dân tộc, tôn giáo

Thứ năm, 11/11/2021 18:38

Đề án Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cần xây dựng những loạt đề tài chuyên sâu, những loạt tác phẩm dài kỳ với chất lượng cao, mang đến nhiều tác phẩm có dấu ấn đạm nét. Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ công tác liên ngành phối hợp quản lý dự án tại Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” diễn ra vào chiều 11/11 tại Hà Nội.

20211111-l1.jpg

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cung cấp thông tin thiết yếu cho xã hội. Trong điều kiện hiện nay, việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn, giáo càng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc; các quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị tôn giáo đối với đời sống xã hội; góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện, đã có 31 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng triển khai Đề án. Hiện nay, các cơ quan đang khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện Đề án theo các nhóm nhiệm vụ:

Nhóm nhiệm vụ thứ nhất: Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho các đối tượng, có 03 cơ quan chủ trì thực hiện là Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai: Tập trung xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, có 06 cơ quan Trung ương, tham gia thực hiện, chủ yếu là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nghiên cứu, biên tập các tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

20211111-l2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Nhóm nhiệm vụ thứ ba: Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có 09 nhà xuất bản tham gia với 30 xuất bản phẩm được xuất bản; 40 cơ quan báo chí thuộc 31 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương sản xuất hàng nghìn tác phẩm báo chí và sản phẩm thông tin điện tử và các hình thức khác, với các chủ đề nội dung, hình thức, thể loại thông tin, tuyên truyền rất đa dạng. Trong đó, chú trọng các hình thức tuyên truyền trên báo hình, báo điện tử.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn chia sẻ: Theo quyết định ban đầu, Đề án đề ra thực hiện 03 năm từ năm 2019 đến năm 2021, tuy nhiên, năm 2021 Đề án mới được thực hiện, vừa qua được sự ủng hộ của Bộ Tài chính, Bộ TT&TT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục được thực hiện Đề án và Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thực hiện Đề án đến hết năm 2023.

“Bộ TT&TT hy vọng với việc thực hiện nhiệm vụ Đề án dân tộc, tôn giáo này có thể là một Đề án điểm, theo từng giai đoạn chúng ta có các Đề án tuyên truyền riêng. Việc thực hiện Đề án trong điều kiện hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó góp phần động viên, tạo đồng thuận xã hội, phát huy ý chí, tinh thần đoàn kết tự lực, tự cường vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19”- Thứ trưởng bày tỏ.

Mục tiêu nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo phải đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ được phê duyệt tại Đề án theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đó là: Phát huy con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn trong các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; Phê phán và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan; Đảm bảo cho các tổ chức tôn giáo hoạt động bình đẳng theo quy định của pháp luật, hiến chương điều lệ được Nhà nước công nhận, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo trong sự phát triển đất nước; Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ phá hoại đoàn kết tôn giáo, khối đại đoàn kết toàn dân. Việc triển khai thực hiện Đề án cần đảm bảo hiệu quả, hình thức thông tin đa đạng phù hợp với đối tượng tiếp nhận, đảm bảo tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, nội dung tuyên truyền phải chuyên sâu và sát thực, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nêu rõ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe cơ quan thường trực Đề án của Bộ TT&TT, Tổ công tác liên ngành phối hợp triển khai, quản lý thực hiện Đề án báo cáo tình hình thực hiện Đề án năm 2021, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Đề án năm 2022. Đồng thời nghe báo cáo kết quả xây dựng các chương trình, tài liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ của Đề án; các đại biểu cũng thảo luận, thống nhất giải quyết những vấn đề khó khăn trong việc thực hiện đề án năm 2021, bàn biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thực hiện đề án năm 2022...

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đề nghị các đơn vị khi thực hiện Đề án tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cần lưu ý trước tiên là nắm chắc định hướng về nội dung với tinh thần trách nhiệm cao; tập trung viết về đề tài dân tộc, tôn giáo đạt chất lượng tốt nhất. Đặc biệt là tập trung khai thác chuyên sâu những loạt bài về dân tộc, tôn giáo, đổi mới nội dung, cách thể hiện để những tác phẩm báo chí để lại giá trị lâu dài cho đất nước, cho dân tộc.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý, các nội dung cần tránh khi tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, nhất là những vấn đề nhạy cảm, tránh dùng từ ngữ giật gân để câu khách. Các đơn vị xây dựng tài liệu thuộc 03 đơn vị (Ủy Ban Dân tộc; Ban Tôn giáo Chính phủ; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) cần tập trung nghiên cứu các tài liệu mang tính định hướng lớn cho các cơ quan báo chí  khai thác, viết bài có giá trị chuyên môn cao.

Ngoài ra, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đề nghị các đơn vị cần tăng cường phối hợp với nhau trong công tác tuyên truyền, tránh trùng lắp và chồng chéo. Các cơ quan có liên quan cần xây dựng nội dung để định hướng cụ thể cho các cơ quan báo chí, truyền hình tuyên truyền những bài viết mang giá trị cao phục vụ bạn đọc…

Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top