Cơ sở hạ tầng của truyền hình analog sẽ được "sắp xếp" như thế nào để tránh lãng phí?

Thứ hai, 15/08/2016 09:36

Trả lời:
Khi triển khai chủ trương số hóa truyền hình và hình thành các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng toàn quốc và vùng, việc dùng chung và chia sẻ hạ tầng kỹ thuật của các Đài PTTH đã được tính đến trong các phương án thiết lập mạng viễn thông của doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng. Với nguyên tắc đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của các Đài kể cả con người sẽ được tái sử dụng hiệu quả.
 

BCĐ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top