Cơ sở dữ liệu địa giới hành chính sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2020

Thứ sáu, 12/08/2016 15:04

Thủ tướng Chính phủ vừa cho kéo dài thời gian triển khai dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về địa giới hành chính” đến hết ngày 31/12/2020, thay vì đến hết năm 2015 như quy định cũ.

20160812-pg7.jpg
 
Một mục tiêu của dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng CSDL về địa giới hành chính” là xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và CSDL về địa giới hành chính các cấp đảm bảo khoa học, đầy đủ, chính xác pháp lý và thống nhất (Ảnh minh họa. Nguồn Internet)
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 874 về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng CSDL về địa giới hành chính” theo quy định tại Quyết định 513 ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo đó, Dự án này tiếp tục được triển khai đến hết ngày 31/12/2020. Kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thực hiện Dự án của các Bộ, ngành Trung ương và kinh phí giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa đơn vị hành chính cấp tỉnh do ngân sách trung ương đảm bảo.
 
Kinh phí bảo đảm nhiệm vụ thực hiện Dự án của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do ngân sách địa phương đảm bảo. Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách thì ngân sách trung ương hỗ trợ một phần theo khả năng ngân sách nhà nước.
 
Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng CSDL về địa giới hành chính” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2/5/2012 tại Quyết định 513. Mục tiêu của Dự án là xác định rõ phạm vi quản lý theo địa bàn lãnh thổ giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giữa các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và giữa các xã, phường, thị trấn trên đất liền và trên biển; đảm bảo khép kín đường địa giới hành chính các cấp và thống nhất với đường biên giới quốc gia.
 
Đồng thời, xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước, vùng lãnh thổ, từng địa phương.
 
Cũng theo Quyết định 513, dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng CSDL về địa giới hành chính” có các sản phẩm như: Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết việc triển khai thực hiện Dự án; Các văn bản quy phạm pháp luật về xác định địa giới hành chính trên đất liền và ranh giới quản lý hành chính trên biển giữa các địa phương; Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và tỷ lệ 1:10.000 theo Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 được thể hiện đầy đủ đường địa giới, mốc địa giới, địa danh hành chính các cấp in trên giấy có ký xác nhận của các đơn vị hành chính liền kề làm cơ sở pháp lý đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia; Hệ thống CSDL về địa giới hành chính, địa danh hành chính; vị trí và tên mốc địa giới hành chính; đường biên giới quốc gia (nếu có); các thông tin có liên quan khác theo yêu cầu quản lý nhà nước về địa giới hành chính (hệ thống thông tin địa lý GIS) ở dạng mở, dễ bổ sung cập nhật; phần mềm quản lý, tra cứu và sử dụng các thông tin về địa giới hành chính các cấp…
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top