Chuyển giao Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin I về tỉnh Hà Nam

Thứ năm, 12/03/2015 07:52

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chuyển Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin I từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quản lý.

img

 Ảnh minh họa

Việc chuyển Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin I thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng về tổ chức bộ máy, lao động, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của Trường; ghi giảm vốn chủ sở hữu theo giá trị sổ sách của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và ghi tăng vốn ngân sách nhà nước tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thực hiện việc giao nhận Trường theo quy định.
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin I có phương án sắp xếp lao động; thực hiện cơ chế hoạt động tự chủ, tự cân đối thu chi, không sử dụng ngân sách địa phương, trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ của địa phương giao.
 
 Bộ Tài chính hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các vấn đề về tài sản, tài chính, công nợ của Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin I khi chuyển giao, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện việc ghi tăng giảm vốn nhà nước.
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý theo thẩm quyền các vấn đề về lao động của Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin I khi chuyển giao, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
 

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top