Chuyển đổi số quốc gia đã chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Thứ bảy, 13/05/2023 09:26

Công cuộc chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam đã có nhiều chuyển biến. Công tác xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được chú trọng.

info-chuyen-doi-so-QG.png

Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top