Chuyển đổi số-động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững

Thứ tư, 31/08/2022 06:15

“Chuyển đổi số-động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững” là chủ đề của giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 4 được Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng phát động.

Dac-diem-dia-hinh-12938-637611650615768813.jpg

Ảnh minh họa

Qua 3 năm thành phố Hải Phòng phát động giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” đã thu hút đông đảo các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố tham gia với nhiều tác phẩm có nội dung bám sát công tác tuyên truyền về thành phố Cảng.

Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 4 với chủ đề “Chuyển đổi số-động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững” nhằm cổ vũ, khích lệ các nhà báo, phóng viên viết, sáng tác các tác phẩm báo chí về quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhất là Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách, pháp luật.

Qua đó, cũng là dịp để động viên các nhà báo có các tác phẩm có chất lượng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội; hoạt động của hệ thống chính trị thành phố; động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chương trình kinh tế-xã hội của thành phố.

Các tác phẩm dự thi phải được đăng, phát trên các phương tiện truyền thông do cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí và phù hợp Thể lệ giải; tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

Các tác phẩm báo chí tham dự xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát kể từ ngày từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/11/2022; có nội dung bảo đảm tính xây dựng, chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn.

Ban Tổ chức giải ghi nhận, tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, nội dung và hình thức hấp dẫn, mang lại hiệu quả xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển thành phố.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top