Chuyển đổi số bắt đầu từ những ứng dụng nhỏ

Thứ năm, 21/01/2021 14:44

Nhằm đáp ứng quy định về việc “Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu và lưu trữ cơ quan” tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, trong hai ngày 20-21/1/2021, Trung tâm Thông tin - Bộ TT&TT đã tổ chức 02 buổi hướng dẫn đào tạo và sử dụng cho bộ phận Văn phòng/Phòng Hành chính Tổng hợp; các cán bộ văn thư, lưu trữ, tổng hợp của các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

2021121-u1.jpg

Quang cảnh buổi hướng dẫn đào tạo và sử dụng Hồ sơ lưu trữ.

Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, cá nhân được giao nhiệm vụ giải quyết công việc và lập hồ sơ thực hiện nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý văn bản, tài liệu của cơ quan, tổ chức; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc, mỗi cá nhân phải lập hồ sơ về công việc và chịu trách nhiệm về số lượng, thành phần, nội dung tài liệu trong hồ sơ; bảo đảm yêu cầu, chất lượng của hồ sơ theo quy định trước khi nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan.

Trường hợp đơn vị hoặc cá nhân có nhu cầu giữ lại hồ sơ, tài liệu đã đến hạn nộp lưu để phục vụ công việc thì phải được người đứng đầu cơ quan, tổ chức đồng ý bằng văn bản và phải lập Danh mục hồ sơ, tài liệu giữ lại gửi Lưu trữ cơ quan. Thời hạn giữ lại hồ sơ, tài liệu của đơn vị, cá nhân không quá 02 năm kể từ ngày đến hạn nộp lưu.

Xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ cải cách hành chính, bao gồm: quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ; quản lý, điều hành tài chính, ngân sách; quản lý tài sản; thi đua – khen thưởng; quản lý khoa học – công nghệ; hợp tác – quốc tế là một trong những nhiệm vụ của kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông mới được ban hành tại quyết định 2374/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2020 Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ TT&TT giai đoạn 2021 – 2025. Việc triển khai chuyển đổi số tại Bộ TT&TT bắt đầu từ những ứng dụng nhỏ nếu được áp dụng triệt để chắc chắn sẽ đem lại kết quả lớn.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Thông tin đã phối hợp với đơn vị liên quan bổ sung chức năng “Hồ sơ lưu trữ” trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) của Bộ nhằm lưu trữ và bảo quản hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại địa chỉ truy cập là: http://vanban.mic.gov.vn và hướng dẫn sử dụng tại trang: http://noibo.mic.gov.vn.

Tại buổi đào tạo, các cán bộ văn thư, lưu trữ, tổng hợp của các đơn vị đã được giới thiệu, hướng dẫn và demo trực tiếp trên hệ thống. Nhiều ý kiến được đưa ra trao đổi giúp cán bộ trong các đơn vị hiểu rõ hơn về chương trình áp dụng tại đơn vị.

Việc đưa vào ứng dụng chức năng Hồ sơ lưu trữ trên hệ thống quản lý văn bản điều hành đã giúp cán bộ, viên chức trong bộ dễ dàng hơn trong việc quản lý tìm kiếm hồ sơ dạng điện tử. Ứng dụng còn giúp Hệ thống quản lý văn bản điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông có đầy đủ chức năng theo quy định tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 và Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 và tuân thủ Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.  

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top