Chương trình quốc gia về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015

Thứ sáu, 18/09/2009 09:05

Chiều 17/9/2009, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức họp Ban soạn thảo chương trình quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN) giai đoạn 2011-2015, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng. Tham dự có lãnh đạo, chuyên viên Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài Chính, Bộ Tư pháp là các thành viên của Ban

img

Hiện nay, việc ƯDCNTT trong CQNN có sự chuyển biến tích cực. Cả nước có tỷ lệ máy tính trên cán bộ công chức (CBCC) và số đơn vị có mạng máy tính nội bộ khá cao; Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã hoàn thành giai đoạn 1 (kết nối tới các Bộ/tỉnh), giai đoạn 2 (kết nối đến cấp quận/huyện) và hoàn thành việc kết nối tới cấp phường/xã vào cuối năm 2009; Tỷ lệ CBCC có hộp thư e-mail khá cao; Nhiều đơn vị đã áp dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành và họp qua mạng; Tỷ lệ CQNN có website lớn, cung cấp nhiều thông tin về các cơ quan Nhà nước, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; ƯDCNTT tại bộ phận 1 cửa; Tỷ lệ CBCC biết sử dụng máy tính cao. Đồng thời, nhiều dự án lớn về các hoạt động thông tin chuyên ngành đang triển khai: Hiện đại hoá quản lý thuế; Hiện đại hoá Hải quan; Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ; Đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào nhà trường… Nhìn chung, hạ tầng triển khai các ƯDCNTT cơ bản đã bảo đảm; Một số ƯDCNTT cơ bản trong nội bộ CQNN đã được triển khai; Dịch vụ trực tuyến, ƯDCNTT tại bộ phận một cửa bước đầu thể hiện hiệu quả; Môi trường pháp lý cho ƯDCNTT được hình thành. Nhưng bên cạnh đó, hạ tầng CNTT cần phải tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm kết nối rộng, tốc độ cao, an toàn, bảo mật.

Chương trình quốc gia về ƯDCNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011-2015 được Bộ TT&TT soạn thảo là chương trình quốc gia có chức năng điều phối, định hướng, tạo điều kiện ứng dụng CNTT cho các CQNN, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Chương trình nhằm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ ƯDCNTT trong hoạt động của CQNN trên quy mô quốc gia; Xây dựng các hệ thống thông tin nền tảng quy mô quốc gia tạo môi trường làm việc điện tử giữa các CQNN, phục vụ cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp và bảo đảm môi trường pháp lý thúc đẩy ƯDCNTT trong hoạt động của CQNN… Để hoàn thành được mục tiêu đó, Ban soạn thảo cho rằng: Cần tăng cường hoạt động Ban điều phối ƯDCNTT; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo về CNTT các cấp (CIO); Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý CNTT, đặc biệt là cấp quận/huyện; Tăng cường nguồn nhân lực đầu tư, tạo cơ chế phối hợp với các DN triển khai các ƯDCNTT trong CQNN…

Cuộc họp đã nhận được nhiều ý kiến tham gia từ các thành viên trong Ban nhằm hoàn thiện nội dung văn bản soạn thảo.

Kết luận tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng mong muốn tổ biên tập của Ban soạn thảo chương trình quốc gia về ƯDCNTT trong CQNN tiếp thu các ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ sung, cố gắng hoàn chỉnh kế hoạch nhanh nhất để sớm trình Chính phủ phê duyệt. Thứ trưởng hy vọng rằng sau cuộc họp này, qua hòm thư điện tử, các thành viên của Ban tiếp tục gửi ý kiến xây dựng để văn bản được hoàn thiện và đảm bảo tính pháp lý cao nhất.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top