Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”

Thứ năm, 16/09/2010 10:07

Chiều ngày 15/9/2010, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, cùng các Thứ trưởng đã nghe Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị chức năng có liên quan báo cáo về đề án Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” trước khi trình Chính phủ xem xét.

img

Xây dựng, củng cố và phát triển thông tin cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của Chính phủ để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Trung ương số 26/NQ-TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, đảm bảo công bằng xã hội.

Cùng với Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Chương trình  mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” nhằm rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng, miền, tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính đã báo cáo với lãnh đạo Bộ kế hoạch triển khai và thực hiện của Đề án. Chương trình dự kiến sẽ được thực hiện tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên phạm vi cả nước ở 250 huyện và 3.000 xã, trong đó ưu tiên 1.700 xã vùng sâu, vùng xa. Các dự án của Đề án dự kiến sẽ được thực hiện trong chương trình giai đoạn 2011-2015 bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông tin truyền thông cơ sở; tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin truyền thông cơ sở; duy trì hoạt động thường xuyên cho hệ thống thông tin truyền thông cơ sở; hỗ trợ thiết bị nghe và xem cho hộ gia đình; tăng cường nội dung thông tin truyền thông về sơ sở phục vụ đồng bào các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tổng kinh phí thực hiện các dự án dự kiến là 2.638.750 triệu đồng trong đó ngân sách Trung ương chiếm 86%, ngân sách địa phương và huy động cộng đồng là 14%. Thời gian thực hiện dự án dự kiến bắt đầu từ 01 tháng 01 năm 2011 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015. Bộ TT&TT là cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp cùng với các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức chính trị- xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quản lý các dự án thành phần. Chương trình sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động thông tin cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo bao gồm cả về nhân lực, hạ tầng thông tin, duy trì hoạt động cung cấp thông tin và tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ thông tin của người dân, mang lại hiệu quả cao về kinh tế và xã hội…

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã nhấn mạnh: "Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là chương trình thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng...”. Do đó, nội dung chương trình phải được xây dựng thống nhất, mục tiêu đưa ra “cứng” nhưng cách làm phải “mềm dẻo”, số liệu phải mang tính hữu ích, gắn nội dung đầu tư với kinh phí đầu tư, kết hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành khác như Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Kế hoạch Đầu tư…và địa phương để thực hiện, phát huy tối đa vai trò của thông tin truyền thông trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở những vùng khó khăn của đất nước. 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top