Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích Yên Bái giúp rút ngắn mọi khoảng cách

Thứ ba, 05/11/2013 07:56

Chương trình Cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích tỉnh Yên Bái đã tạo dấu ấn rõ nét trong việc truyền tải thông tin đến người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

img

Viễn thông công ích Yên Bái giúp rút ngắn mọi khoảng cách

Nhận thức sâu sắc vai trò của việc thực hiện chương trình Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, tham mưu chỉ đạo các doanh nghiệp phối hợp với các địa phương thụ hưởng chương trình tổ chức triển khai theo đúng quy định và lộ trình thực hiện của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hàng năm, Sở đã hướng dẫn các doanh nghiệp Viễn thông Yên Bái, Chi nhánh Viettel tại Yên Bái và Viễn thông Điện lực Yên Bái đăng ký kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch được giao chi tiết đến các huyện, xã thuộc vùng viễn thông công ích (gồm Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và các xã đặc biệt khó khăn tại huyện Yên Bình).

Những con số biết nói

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái, với số tiền được hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010 toàn tỉnh là trên 130 tỷ đồng, nhìn chung giai đoạn 2007-2010, việc phát triển thuê bao điện thoại và Internet cá nhân, hộ gia đình của tỉnh Yên Bái phát triển mạnh với tổng số 83.177 thuê bao phát triển mới; trên địa bàn tỉnh đã phát triển 03 điểm truy nhập điện thoại công cộng, nâng tổng số điểm truy nhập điện thoại công cộng bình quân của toàn tỉnh lên 402 điểm. Phát triển 17 điểm truy nhập Internet công cộng, nâng tổng số điểm truy nhập Internet công cộng bình quân toàn tỉnh lên 30 điểm.

Tính đến hết năm 2010 trên địa bàn tỉnh có 6 trạm thông tin vệ tinh trên đất liền được duy trì thường xuyên, đảm bảo thông tin liên lạc cho các xã vùng sâu, vùng xa và đặc biệt khó khăn.

Giai đoạn 2006-2010, công tác triển khai thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện có hiệu quả theo Quyết định 74 của Chính phủ, các doanh nghiệp viễn thông đã tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tại các vùng được công ích, tăng cường phát triển thuê bao điện thoại cố định và Internet, các điểm truy nhập điện thoại và Internet công cộng. Từ đó góp phần đảm bảo duy trì và phát triển các dịch vụ viễn thông phổ cập và dịch vụ viễn thông bắt buộc. Đến hết năm 2010 mật độ điện thoại tại vùng công ích bình quân đạt 25,2 máy/100 dân tăng gấp 12 lần so với năm 2007 (2,1 máy/100 dân); toàn tỉnh có 136/180 xã thuộc vùng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích được hưởng các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước từ đó góp phần thu hẹp sự chênh lệch giữa các vùng miền, nâng cao trình độ dân trí và đời sống xã hội của người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân trong vùng VTCI đã có thể sử dụng điện thoại liên lạc với bất cứ nơi đâu, được truy nhập mạng internet để tìm hiểu thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất chăn nuôi, trồng trọt. Chương trình đã rút ngắn khoảng cách số giữa nông thôn với thành thị, mang lại bộ mặt mới cho nông thôn Yên Bái.

Vẫn còn những khó khăn

Hiệu quả từ Chương trình mang lại cho người dân và doanh nghiệp là rất lớn, tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Do đặc điểm là tỉnh miền núi khó khăn, giao thông đi lại chưa thuận tiện, trình độ dân trí chưa cao nên giai đoạn 2006-2010 việc phát triển, duy trì thuê bao điện thoại và internet của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn từ đó dẫn tới tình trạng thuê bao rời mạng ngừng sử dụng dịch vụ diễn ra khá nhiều.

Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam triển khai còn chậm nhiều nội dung còn chưa phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương cần phải sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện, vì vậy có ảnh hưởng không nhỏ đến việc quản lý, duy trì và đầu tư phát triển dịch vụ VTCI của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Do việc cạnh tranh về thị trường của các doanh nghiệp trong việc phát triển thuê bao mới bằng các hình thức khuyến mãi diễn ra nhiều dẫn tới việc quản lý phát triển thuê bao cá nhân và hộ gia đình còn phức tạp dẫn đến tình trạng một cá nhân hoặc gia đình cùng lúc có nhiều thuê bao đang hoạt động, làm cho công tác đối chiếu hồ sơ và nghiệm thu sản lượng VTCI còn gặp nhiều khó khăn, dễ gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông tại vùng được công ích của các doanh nghiệp chưa thực sự được quan tâm, dẫn tới có chỉ tiêu được Bộ Thông tin và Truyền thông giao phát triển vẫn chưa hoàn thành kế hoạch giao. Việc quản lý hồ sơ khách hàng vẫn chưa chặt chẽ dẫn tới tình trạng trùng lặp thông tin khách hàng, gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc thẩm tra xác nhận sản lượng VTCI cũng như việc hỗ trợ kinh phí cho các cá nhân và gia đình.

Phấn đấu nâng mật độ điện thoại tại các vùng được cung cấp dịch vụ VTCI đạt trên 40 máy/100 dân

Để triển khai có hiệu quả chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015, Yên Bái sẽ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông và Internet nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ VTCI đầu tư phát triển mới và duy trì các điểm truy nhập Internet công cộng tới trụ sở UBND các xã, thị trấn;  Tăng cường phối hợp với các cấp, ngành trong tỉnh để thực hiện thành công chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Tập trung phát triển điểm truy nhập dịch vụ điện thoại công cộng đến 100% các xã thuộc vùng công ích có; phấn đấu nâng mật độ điện thoại tại các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đạt trên 40 máy/100 dân; Đẩy mạnh việc thu hẹp khoảng cách giữa miền núi, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn với vùng đồng bằng trong việc phát triển hạ tầng viễn thông; Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại vùng công ích để mọi người được truy nhập, sử dụng miễn phí các dịch vụ viễn thông bắt buộc; đẩy mạnh việc phát triển thuê bao cá nhân và hộ gia đình tới các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các đối tượng đặc biệt khác theo quy định của Nhà nước; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc sử dụng kinh phí và cung ứng dịch vụ viễn thông công ích, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình và cá nhân theo đúng quy định của Bộ thông tin và Truyền thông; Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

Chương trình Viễn thông công ích là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, Chương trình đã mang lại cho người dân ở những vùng kinh tế xã hội khó khăn của Yên Bái được tiếp cận dịch vụ điện thoại và internet, giúp rút ngắn khoảng cách về thông tin giữa các vùng miền; góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Ngọc Lan
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top