Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 đã được Chính phủ phê duyệt

Thứ ba, 03/04/2012 14:45

Ngày 21/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1643/QĐ-TTg “Phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015”.

img
 
Chương trình hướng tới mục tiêu cụ thể đến năm 2015 đảm bảo: 100% số xã được kết nối bằng đường truyền dẫn băng rộng đa dịch vụ; tăng thêm 1 triệu hộ gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn có thuê bao điện thoại cố định; nâng cao mật độ thuê bao Internet theo hộ gia đình tại các xã thuộc các huyện có mật độ dưới 2% lên trên 5%; trên 50% số xã thuộc 69 huyện nghèo có điểm truy nhập Internet công cộng; mọi người dân được truy nhập miễn phí khi sử dụng các dịch vụ viễn thông bắt buộc đồng thời duy trì những kết quả đã đạt được của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Nhiệm vụ của Chương trình là: hỗ trợ một phần kinh phí cho các dự án phát triển hạ tầng viễn thông tại vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân sử dụng dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp để duy trì cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp để bảo dưỡng, vận hành mạng, các thiết bị sử dụng cho việc cung cấp dịch vụ viễn thông bắt buộc; hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu phát triển để sản xuất thiết bị đầu cuối viễn thông phục vụ cung cấp viễn thông công ích; cho vay ưu đãi đối với các dự án nâng cấp, mở rộng, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tại các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
 
Kinh phí thực hiện Chương trình khoảng 7.000 tỷ đồng.
 
Trên sơ sở những kết quả đã đạt được của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tới năm 2010, Chương trình 2011-2015 sẽ tiếp tục mở rộng phổ cập các dịch vụ viễn thông và Internet đến mọi người dân, hộ gia đình; phát triển cơ sở hạ tầng băng rộng để đáp ứng phổ cập dịch vụ tại các vùng viễn thông công ích. Người dân vùng công ích ngày càng có điều kiện sử dụng tốt hơn các dịch vụ viễn thông và Internet phục vụ cho cuộc sống, từ đó giúp nâng cao dân trí, rút ngắn khoảng cách số, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Thái Phượng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top