Chung tay ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam

Chủ nhật, 30/05/2021 12:49

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021, thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

quyvacxin1.jpg

Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19. 

 Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán nhà nước; giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng. 

Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho người dân; số dư của Quỹ (nếu có) được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước. 

Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam. 

 Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam như sau: 

 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước: 

 Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19. 

 Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam: 3761.0.9098866.91999; Tài khoản đô la Mỹ: 3761.0.9098869.91999 và Tài khoản đồng euro: 3761.0.9098786.91999

 2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội: 

 Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19. 

 Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam: 21110009116868; Tài khoản đô la Mỹ: 21110371116868 và Tài khoản đồng euro: 21110142996868

 Hãy chung tay ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam./.

* Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19, Cục Thông tin Cơ sở - Bộ TT&TT đã có Công văn số 336/TTCS-TTTH ngày 30/05/2021 gửi 63 Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị các Sở chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh xã, phường và các phương tiện truyền thông khác tập trung tuyên truyền, phổ biến để vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam.

 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top