Chuẩn bị chu đáo để cuộc điều tra kinh tế, cơ sở hành chính đạt hiệu quả, tiến độ

Thứ sáu, 12/03/2021 16:44

Đó là chỉ đạo của ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Vĩnh Long tại hội nghị triển khai tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021, diễn ra sáng nay (11/3/2021).

20210312-l2.jpg

Hội nghị triển khai tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND- Lê Quang Trung đồng thời lưu ý: Để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả và tiến độ đề ra, BCĐ các cấp phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là công tác tập huấn nghiệp vụ, tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên các cấp, công tác tuyên truyền...

Cuộc tổng điều tra kinh tế có quy mô lớn và phức tạp, lực lượng điều tra viên, giám sát viên, quản trị hệ thống các cấp trong tỉnh sử dụng cho cuộc tổng điều tra khoảng 800 người.

Theo đó, cuộc tổng điều tra sẽ chia thành 2 giai đoạn. Từ 1/3- 30/5/2021- giai đoạn 1, ước có khoảng 4.300 đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp và khối đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, qua hình thức thu thập thông tin là Web-form.

20210312-l3.jpg

Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Từ 1- 30/7/2021 sẽ là giai đoạn 2, điều tra các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày. Hình thức thu thập thông tin là phiếu điện tử (CAPI). Dự kiến có khoảng 72.200 đơn vị điều tra (trong đó cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng khoảng 700).

Thông tin về cuộc tổng điều tra do Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê công bố. Số liệu sơ bộ công bố 12/2021, kết quả chính thức công bố 2/2022.

 

http://baovinhlong.vn/
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top