Chính thức vận hành Hệ thống e-GP mới: Nhiều lưu ý cho người dùng

Thứ hai, 19/09/2022 06:41

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống e-GP) mới được đưa vào vận hành chính thức ngày hôm nay (16/9/2022). Người dùng trên Hệ thống cần lưu ý một số nội dung về tính năng, tiện ích, khung pháp lý để quá trình thực hiện đấu thầu qua mạng được thông suốt, đúng trình tự, thủ tục pháp luật đấu thầu.

Hệ thống e-GP mới do Nhà đầu tư - Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FIS), Doanh nghiệp dự án - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia (IDNES) thuộc FPT xây dựng trên cơ sở hợp đồng PPP ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). Đây là hợp đồng PPP đầu tiên về công nghệ thông tin tại Việt Nam.

20220919-pg2.jpg

Chính thức vận hành Hệ thống e-GP mới:

Theo đó, Hệ thống e-GP mới được bổ sung thêm nhiều phân hệ, chức năng so với Hệ thống hiện tại, hướng tới quản lý xuyên suốt quá trình mua sắm công điện tử. Hệ thống cũng kết nối với hệ thống thông tin quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ KH&ĐT, hệ thống kê khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế… để chia sẻ và khai thác thông tin.

Một trong số những điểm mới của Hệ thống là việc sử dụng chứng thư số (CTS) công cộng cho quá trình xác thực thông tin của tổ chức/cá nhân đối với các nghiệp vụ lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư. Liên quan đến việc sử dụng CTS công cộng trên Hệ thống e-GP mới, trao đổi với Báo Đấu thầu ngày 15/9/2022, Doanh nghiệp dự án vận hành Hệ thống e-GP mới - IDNES cho biết, ngoài danh sách các nhà cung cấp CTS công cộng đã được Hệ thống kiểm thử thành công (gồm 18 đơn vị), Hệ thống cũng tương thích với tất cả các CTS công cộng được cung cấp bởi các nhà cung cấp CTS có mặt tại Việt Nam và đã được cấp phép hoạt động bởi Bộ Thông tin và Truyền thông được công khai tại Trang thông tin điện tử (NEAC) của bộ này.

Đồng bộ với việc vận hành Hệ thống mới, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (TT08) và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ KH&ĐT ban hành cũng chính thức có hiệu lực. Trong đó, TT08 sẽ thay thế cho 8 thông tư gồm: 01/2015/TT-BKHĐT, 03/2015/TT-BKHĐT, 05/2015/TT-BKHĐT, 14/2016/TT-BKHĐT, 04/2017/TT-BKHĐT, 05/2018/TT-BKHĐT, 11/2019/TT-BKHĐT, 05/2020/TT-BKHĐT.

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu lưu ý một số nội dung cụ thể trong đăng tải HSMT, lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống tính từ thời điểm ngày 16/9/2022. Cụ thể, đối với gói thầu đã được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập HSMT theo quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT, trường hợp gói thầu đã đăng tải HSMT lên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo HSMT đã đăng tải và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng. Trong trường hợp này, việc mở thầu, đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn được thực hiện bằng chứng thư số chuyên dùng do Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia cấp. Trường hợp gói thầu chưa lập HSMT hoặc đã lập, phê duyệt HSMT nhưng chưa đăng tải HSMT lên Hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt lại HSMT theo quy định của TT08 và thực hiện đăng tải trên Hệ thống mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.

Đối với gói thầu đã được phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, trường hợp gói thầu đã đăng tải HSMT lên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo HSMT đã phát hành và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng. Trường hợp gói thầu chưa lập HSMT hoặc đã lập, phê duyệt HSMT trước ngày 16/9/2022 nhưng chưa đăng tải HSMT lên Hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt lại HSMT theo quy định tại Khoản 8 Điều 39 của TT08 và thực hiện đăng tải trên Hệ thống mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn. 

theo baodauthau.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top