Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 cần sự đột phá

Thứ sáu, 12/04/2013 16:35

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn tại cuộc họp Ban soạn thảo Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020, diễn ra chiều ngày 12/4/2013, tại Hà Nội.

img

Toàn cảnh cuộc họp

Theo dự thảo chiến lược, mục tiêu tổng quát đến năm 2020 phát triển các loại hình thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông tin chân thực, đa dạng, kịp thời, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của nhân dân; tuyên truyền hiệu quả, sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc, góp phần quan trọng cho sự ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự phát triển bền vững của đất nước;…
 
Sau khi nghe dự thảo chiến lược, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo. Các đại biểu cho rằng, Ban soạn thảo cần xem xét lại câu chữ trong chiến lược cho chính xác; những nội dung đề cập trong dự thảo cần điều chỉnh lại cho phù hợp với chính sách phát triển thông tin quốc gia; những giải pháp, định hướng trong dự thảo cần tạo điều kiện cho báo in phát triển trong thời đại bùng nổ công nghệ.
 
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đánh giá cao sự nỗ lực của Ban soạn thảo. Nhiều vấn đề được đề cập trong dự thảo chiến lược đã kế thừa và phát triển nội dung Chiến lược phát triển thông tin năm 2010 trước đó. Thứ trưởng yêu cầu thành viên trong Ban soạn thảo cần xem xét, xác định quan điểm cơ bản nhất, mang tính đột phá nhất của chiến lược; mục tiêu đến năm 2020, lĩnh vực thông tin đạt được cái gì chung nhất; định hướng cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển cụ thể./.
 
Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top