Chia sẻ dữ liệu giữa hai hệ thống giấy phép lái xe và dân cư trong tháng 3

Thứ sáu, 11/02/2022 09:33

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) giấy phép lái xe với CSDL quốc gia về dân cư sẽ được Tổng cục Đường bộ và Trung tâm CNTT, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị thực hiện trong tháng 3.

Để hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tháng 1/2022, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đăng kiểm Việt Nam và Trung tâm CNTT chủ trì triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL đăng kiểm phương tiện với CSDL quốc gia về dân cư.

Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Đề án này còn nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm khác sẽ được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai như: Nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng CSDL quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội (thực hiện trong tháng 3/2022); Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia có kết nối với CSDL dân cư (tháng 5/2022);

20220111-pg1.jpg

Theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, trong tháng 5/2022, sẽ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia có kết nối với CSDL dân cư. (Ảnh minh họa)

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDL quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (tại Bộ phận một cửa cấp bộ từ ngày 1/6/2022); Tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Giao thông vận tải trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (trong năm 2022)...

Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Đề án hướng tới mục tiêu bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung Bộ được giao trong Quyết định 06 ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 06.

Để thực hiện kế hoạch, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo, chủ động triển khai theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022 - 2025, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. Trung tâm CNTT của Bộ Giao thông vận tải được giao chủ trì việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Quyết định 06 và kế hoạch.

Trong Nghị quyết 12 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính, triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, CSDL quốc gia về dân cư để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Gần đây nhất, tại Chỉ thị 01 về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được ban hành ngày 8/2, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, tỉnh ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được giao tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 6/1/2022, Đề án nhằm ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

theo ictnews.vietnamnet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top