Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách

Thứ ba, 02/06/2020 14:06

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29-5-2020 hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí.

20200602-Nam-6.jpg
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT là cơ sở để các cơ quan nhà nước thuê dịch vụ CNTT phù hợp với sự phát triển của công nghệ.
 
Đây là ln đầu tiên có văn bn hướng dn xác định chi phí thuê dch v công ngh thông tin (CNTT) không sn có trên th trường (hay còn gi là dch v theo yêu cu riêng) theo phương pháp tính chi phí.
 
Thông tư s 12/2020/TT-BTTTT đưa ra mt công thc tng quát tính chi phí thuê dch v CNTT không sn có trên th trường (trước đây, khi Nghđịnh s 73/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 ca Chính ph quy định qun lýđầu tưng dng CNTT s dng ngun vn ngân sách nhà nước - chưa được ban hành thì ch có quy định xác định chi phí thuê dch v CNTT theo phương pháp ly báo giá th trường, thm định giá). Đồng thi hướng dn phương pháp xác định chi phí thuê dch v theo yêu cu riêng được chia thành các k thanh toán, có th trđầu k hoc cui k thanh toán; tđó to điu kin cho các cơ quan, đơn v linh hot trong vic xác định chi phí thuê dch v CNTT phù hp vi điu kin ngun lc thc tế ti cơ quan, đơn v mình.
 
Thông tư gm 3 chương vi 10 điu, có hiu lc thi hành t ngày 14-7-2020 dành cho cơ quan, t chc, cá nhân tham gia hoc có liên quan đến hot động thuê dch v CNTT s dng kinh phí chi thường xuyên ngun vn ngân sách nhà nước. Vic ban hành thông tư là thc hin nhim vđược Chính ph giao ti Nghđịnh s 73/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 ca Chính ph quy định qun lýđầu tưng dng CNTT s dng ngun vn ngân sách nhà nước.
Thanh Hà (Hà Nội mới)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top