Chi hội luật gia Thông tin và Truyền thông chính thức là thành viên Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư, 14/11/2012 08:07

Sáng 13/11/2012, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh đã đã tổ chức trọng thể lễ kết nạp Chi hội Luật gia Thông tin và Truyền thông vào Hội.

img
Các luật gia chụp ảnh lưu niệm tại lễ kết nạp

Tại buổi lễ, luật gia Nguyễn Văn Hậu – Phó chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương những cống hiến của Chi hội luật gia Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh việc phát triển hội viên Hội luật gia Việt Nam cho các cơ quan Thông tấn, Báo, Đài Trung ương và Địa phương như Chi hội luật gia Thông tin và Truyền thông đã làm trong thời gian qua là phù hợp với kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2010 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện chỉ thị 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội luật gia Việt Nam.

Sau buổi lễ kết nạp, Chi hội Luật gia Thông tin và Truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành đại hội lần thứ I (Nhiệm kỳ 2012-2017). Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012.-2017 gồm 05 luật gia. Ông Trần Thúc Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Thông tin và Truyền thông – Cơ quan Đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP. Hồ Chí Minh được bầu làm Chi hội trưởng.
 

Thục Huyền
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top