Chất lượng tín hiệu truyền hình khi cắt sóng có đảm bảo đồng đều trong cả nước không?

Thứ hai, 15/08/2016 09:41

Trả lời:
Chất lượng và vùng phủ sóng truyền hình số tại 4 thành phố sẽ chuyển đổi số hóa ngày 15/8/2016 đã được đo kiểm tra đảm bảo phù hợp quy chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Lưu ý là vùng phủ sóng truyền hình số sẽ đáp ứng yêu cầu ở đâu trước đây có sóng truyền hình tương tự thì ở đó nay có sóng truyền hình số mặt đất.
 

BCĐ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top