Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

CƠ SỞ DỮ LIỆU BỘ NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học

26/12/2022 04:25 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học phục vụ công tác báo cáo, dự báo và các hoạt động quản lý; triển khai các giải pháp thu học phí không dùng tiền mặt.


192381-13-5-doimoi.jpg 

Đồng thời, Bộ cũng khẩn trương xây dựng và triển khai đề án thí điểm mô hình giáo dục đại học số trên cơ sở triển khai nền tảng dạy học trực tuyến dùng chung; phát triển hệ thống khóa học trực tuyến dùng chung của một số nhóm ngành đào tạo trình độ đại học.

Cũng trong năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường phát triển các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; ban hành cơ chế, giải pháp phù hợp nhằm thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho việc phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở đào tạo trên cả nước.

 

Hà Nội mới

Lượt truy cập: 941

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)