Cấp báo Tin tức cho vùng đặc biệt khó khăn

Thứ tư, 04/08/2010 10:06

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam vào danh mục các cơ quan báo chí có ấn phẩm được Nhà nước đặt hàng để cấp (không thu tiền) cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006.

img

 

Loại ấn phẩm được Nhà nước đặt hàng ở đây là Báo Tin tức hàng ngày, định kỳ xuất bản 6 kỳ/tuần.

Các đối tượng được cấp miễn phí 1 tờ/kỳ/xã (thôn, bản, đồn, trạm) gồm: UBND các xã đặc biệt khó khăn; Thôn (bản) thuộc các xã đặc biệt khó khăn; Thôn (bản) đặc biệt khó khăn thuộc các xã vùng II; Các đồn, trạm biên phòng thuộc các xã biên giới.

Ngoài ra, UBND các xã biên giới (không phải là đặc biệt khó khăn) và Thôn (bản) thuộc các xã biên giới (không phải là đặc biệt khó khăn) cũng được cấp 1 tờ/kỳ/thôn (bản).

Việc cấp báo Tin tức cho các đối tượng trên được bắt đầu thực hiện từ tháng 8/2010.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sẽ chuyển ấn phẩm Chuyên đề Dân tộc và miền núi ra khỏi danh mục các ấn phảm báo chí được Nhà nước đặt hàng theo Quyết định 975/QĐ-TTg, đưa nội dung này thành trang chuyên đề của báo Tin tức, đồng thời xây dựng thêm chuyên mục mới, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền, phù hợp với các đối tượng thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Được biết, sau nhiều năm thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay đã có hàng chục ấn phẩm của các tòa soạn được xuất bản, phát hành phục vụ cho dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Ví dụ như, chuyên đề "Nhi đồng măng non" của Báo Nhi đồng, phát hành 24 số/năm, cấp cho các trường tiểu học các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, các trường dân tộc nội trú bậc tiểu học của các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 1 tờ/lớp.

Báo "Nông thôn ngày nay" phát hành 260 số/năm, cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 1 tờ/Hội Nông dân xã; cấp cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, mỗi số: 1 tờ/Chi hội Nông dân;...

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top