Cấp 18 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ ba, 17/01/2017 16:17

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định cấp 18 ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2018.

20170117-m4.jpg
Cụ thể, 18 ấn phẩm báo, tạp chí được cấp gồm:
 
1- Báo Dân tộc và Phát triển cấp cho Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III và chùa Khmer.
 
2- Tạp chí Dân tộc cấp cho Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi.
 
3- Chuyên trang “Dân tộc thiểu số và miền núi” trên Báo Nhân Dân hàng ngày cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 
4- Chuyên đề "Đoàn kết và Phát triển" của Tạp chí Cộng sản cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 
5- Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại biểu nhân dân cấp cho Hội đồng nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi.
 
6- Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại đoàn kết cấp cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã thuộc khu vực III, ban công tác mặt trận thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III và chùa Khmer.
 
7- Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Nông thôn ngày nay cấp cho Hội nông dân xã thuộc khu vực III, chi hội nông dân thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III.
 
8- Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tiền phong cấp cho đoàn xã thuộc khu vực III, chi đoàn thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III.
 
9- Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Công Thương cấp cho Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực III, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III.
 
10- Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Văn hóa cấp cho Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực III, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III và chùa Khmer.
 
11- Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Sức khỏe và Đời sống cấp cho Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực III và thôn bản đặc biệt khó khăn của 94 huyện nghèo, Ủy ban nhân dân xã khu vực III ngoài 94 huyện nghèo.
 
12- Chuyên đề “Măng non” của Báo Nhi đồng cấp cho trường tiểu học các xã vùng dân tộc và miền núi.
 
13- Chuyên đề “Thiếu nhi Dân tộc” của Báo Thiếu niên tiền phong cấp cho trường trung học cơ sở các xã vùng dân tộc và miền núi; trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú cụm xã vùng dân tộc và miền núi.
 
14- Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Cựu chiến binh cấp cho Hội cựu chiến binh xã của 94 huyện nghèo, Chi hội cựu chiến binh thôn bản đặc biệt khó khăn của 94 huyện nghèo, Hội cựu chiến binh xã khu vực III ngoài 94 huyện nghèo.
 
15- Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Phụ nữ Việt Nam cấp cho Hội phụ nữ thuộc xã khu vực III; Chi hội phụ nữ thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III.
 
16- Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tin tức cấp cho Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi.
 
17- Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tài nguyên và Môi trường cấp cho Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi.
 
18- Phụ trương "An ninh biên giới" của Báo Biên phòng cấp cho thôn bản thuộc các xã, phường biên giới.
 
Kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí do ngân sách trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán hằng năm của Ủy ban Dân tộc./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top