Cao Bằng: Hội nghị tập huấn trực tuyến Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021

Thứ tư, 16/06/2021 10:34

Ngày 8/6, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố toàn quốc tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Thống kê chủ trì.

Cao-Bang-GD2.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Tại điểm cầu Cao Bằng có Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra Kinh tế tỉnh Phạm Thị Phương và các thành viên Tổ thường trực giúp việc BCĐ Tổng Điều tra Kinh tế; trưởng, phó phòng chuyên môn Cục Thống kê tỉnh tham dự.

Hội nghị truyền đạt những nội dung liên quan đến cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 như: Quy trình điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; thu thập danh sách đơn vị điều tra; điều tra mẫu; thu thập thông tin phỏng vấn chủ cơ sở và nhập thông tin vào phần mềm CAPI; phương pháp điều tra; hướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; giới thiệu các loại phiếu điều tra (thông tin định danh,thông tin tài sản; hoạt động sản xuất kinh doanh; nhóm sản phẩm và kết quả sản xuất kinh doanh của cơ sở; năng lực hoạt động; ứng dụng công nghệ thông tin); phổ biến cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ điều tra”. Một số điểm lưu ý khi áp dụng phương pháp điều tra bằng phiếu điện tử....

Cuộc Tổng điều tra kinh tế gia đoạn 2, năm 2021 nhằm thu thập thông tin cơ bản về số lượng đơn vị, quy mô và lao động; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế. Thông tin từ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Qua đó, giúp các địa phương có căn cứ thực tiễn trong việc ban hành những chính sách phát triển phù hợp cho từng vùng, từng ngành; bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 triển khai từ ngày 1/7/2021 - 30/7/2021.

 

Nguồn: baocaobang.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top