Cao Bằng: Đẩy nhanh tiến độ cuộc Tổng điều tra kinh tế

Thứ tư, 05/05/2021 09:47

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 hết sức quan trọng trong việc cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo của ngành thống kê, các bộ, ngành địa phương. Do vậy, ngành thống kê tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin tại các đơn vị được điều tra trên địa bàn tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cao-Bang-day-tien-do-TDT.jpg

Cán bộ công chức Cục Thống kê ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin khối doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế năm 2021, UBND tỉnh, các huyện, Thành phố, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (BCĐ TĐT) các cấp. Ban Chỉ đạo các cấp đã xây dựng kế hoạch tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, các huyện, Thành phố để triển khai thực hiện.

Đến nay, cuộc Tổng điều tra kinh tế đã và đang thực hiện các nội dung theo đúng quy định. Theo đó, cuộc Tổng điều tra kinh tế được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 1/3 - 31/5/2021, thu thập thông tin đối với toàn bộ các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Theo phương án và kế hoạch, thời gian điều tra đối với đơn vị sự nghiệp và hiệp hội từ ngày 1/3 - 30/4/2021; doanh nghiệp từ ngày 1/3 - 31/5/2021. Giai đoạn 2, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo từ ngày 1 - 30/7/2021.

Để xác định đầy đủ, chính xác các đơn vị thuộc đối tượng điều tra, trong tháng 2/2021, BCĐ TĐT tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt đối với BCĐ TĐT các huyện, Thành phố trong việc rà soát, cập nhật danh sách đơn vị điều tra. BCĐ TĐT tỉnh đề nghị các cơ quan: Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp các thông tin về doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội phục vụ việc rà soát, cập nhật danh sách đơn vị điều tra.

BCĐ TĐT các huyện, Thành phố phối hợp với Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, cập nhật danh sách đơn vị điều tra. Toàn tỉnh có 1.630 doanh nghiệp, hợp tác xã; 665 đơn vị sự nghiệp và hiệp hội thuộc đối tượng điều tra.

Trước khi triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế, các điều tra viên được tập huấn về quy trình thu thập thông tin, chọn mẫu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; cách thức tiếp cận, khai thác, cập nhật thông tin và ghi phiếu đối với các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư, nông, lâm nghiệp và thủy sản; vận tải, lữ hành, lưu trú, y tế và giáo dục; các văn phòng đại diện.

Giới thiệu phần mềm thu thập thông tin doanh nghiệp; phương pháp thu thập thông tin phiếu cá thể; chọn mẫu cá thể; thu thập thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; giới thiệu phiếu cá thể, phiếu sự nghiệp, phiếu tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội và kế hoạch tuyên truyền tổng điều tra; giới thiệu các bảng danh mục trong tổng điều tra kinh tế; công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn cách ghi phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng trang thông tin điện tử; phương án, đối tượng, đơn vị, thời gian điều tra; những điểm mới cần lưu ý trong quá trình điều tra kinh tế...

Thành phố hiện có 953 đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan sự nghiệp, tổ chức hiệp hội nằm trong diện điều tra trong giai đoạn 1. Để có kết quả điều tra chính xác và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, Chi cục Thống kê Thành phố đôn đốc các điều tra viên, giám sát viên bám sát địa bàn điều tra được phân công, thực hiện đúng quy trình để thu thập thông tin đầy đủ, chính xác nhất với hình thức thu thập thông tin qua phiếu trực tuyến sử dụng Internet. Năm 2021, thay vì thực hiện điều tra bằng bảng hỏi giấy, khâu thu thập thông tin được thực hiện bằng phương pháp điều tra trực tuyến.

Tại Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng, các điều tra viên hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc khi nhập thông tin trên phần mềm. Các điều tra viên tuân thủ theo đúng các quy trình của cuộc tổng điều tra yêu cầu để thu thập thông tin cho cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Với kinh nghiệm trong các đợt điều tra trước đây và nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên việc tiếp cận các tổ chức, doanh nghiệp diễn ra thuận lợi và nhận được sự hợp tác tích cực.

Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ TĐT kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh năm 2021 Phạm Thị Phương cho biết: Một trong những đổi mới của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là việc điều tra, thu thập thông tin được thực hiện bằng hình thức điện tử thông qua các thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh; các nội dung điều tra được thiết kế trong các bảng hỏi điện tử (web-form) và theo phiếu điện tử (CAPI), hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy. Vì vậy, công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên và tập huấn nghiệp vụ được Cục Thống kê tiến hành nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, phù hợp với từng khối điều tra.

Cao-Bang-day-tien-do-TDT1.jpg

Các điều tra viên, giám sát viên kiểm tra, hướng dẫn công tác tổng điều tra kinh tế tại Cao Bằng

Cục Thống kê đã lựa chọn hơn 200 điều tra viên, giám sát viên; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, sử dụng thiết bị và phần mềm cho điều tra viên, giám sát viên. Để bảo đảm cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất, ngành thống kê tỉnh chú trọng tuyên truyền giúp các đối tượng điều tra và nhân dân trong tỉnh thấy được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong quá trình thực hiện tổng điều tra.

Cục Thống kê hoàn thành thông tin định danh về các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; báo cáo danh sách về Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng điều tra giúp tiết kiệm nhân lực, chi phí, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện kê khai.

Đến ngày 26/4/2021, toàn tỉnh thực hiện điều tra 338/1.630 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, đạt 26,2%; đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội thực hiện điều tra 659/665 đơn vị, đạt 99,09%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế còn gặp khó khăn do trong thời điểm triển khai, đối tượng điều tra là các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội trên địa bàn tỉnh đang hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2020, chưa có thông tin, số liệu năm 2020 để kê khai điều tra thống kê, do vậy, tiến độ điều tra tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp tỷ lệ đạt thấp. Đến nay, cơ bản các đơn vị đã thực hiện xong báo cáo tài chính năm 2020.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm đánh giá về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và lao động, ngành kinh tế, hình thức sở hữu. Do đó, cần có sự quan tâm vào cuộc của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành trong công tác triển khai để cuộc điều tra được tổ chức thành công, cung cấp số liệu tốt nhất đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top