Cảnh sát biển Việt Nam ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ sáu, 31/07/2020 08:14

Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đang ra sức học tập, rèn luyện, huấn luyện giỏi, phát huy sức mạnh tổng hợp “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, trách nhiệm”; xây dựng Cảnh sát biển “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 Coi trọng xây dựng lực lượng vững mạnh

Thời gian qua lực lượng Cảnh sát biển (CSB) tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục chính trị, tư tưởng. Tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.  
 
Bên cạnh đó, lực lượng CSB còn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ am tường nhiệm vụ, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Xây dựng bản lĩnh, niềm tin, ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.
 
20200731-l5.jpg
 
Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thăm hỏi bà con ngư dân huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh).
 
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã kết hợp chặt chẽ giáo dục truyền thống với các phong trào thi đua, đồng thời thường xuyên nắm, quản lý, định hướng và giải quyết kịp thời tư tưởng bộ đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống, đề cao trách nhiệm, quyết tâm sẵn sàng chiến đấu cao, không sa ngã trước mọi cám dỗ; giữ vững hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người Chiến sỹ Cảnh sát biển”.  
 
Toàn lực lượng đã chủ động đổi mới nội dung, linh hoạt về hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ CSB. Thông tin chính xác, kịp thời kết quả của lực lượng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, phòng, chống tội phạm, vi phạm, chống cướp biển, cướp có vũ trang, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức bảo vệ chủ quyền và hạn chế ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài; góp phần củng cố “Thế trận an ninh nhân dân” trên biển.
 
Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được triển khai sâu, rộng, có nền nếp, thiết thực, đồng bộ với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực sự làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt đại hội thi đua quyết thắng ở các cấp giai đoạn 2014 - 2019, kịp thời tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo thành động lực cổ vũ to lớn, lan tỏa rộng khắp trong toàn quân và nhân dân.
 
Toàn lực lượng đã triển khai Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” sát với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng. Chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo vệ an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn và địa bàn an toàn. Lãnh đạo triển khai sáng tạo, hiệu quả công tác dân vận, chính sách, tuyên truyền đặc biệt, thực hiện nền nếp quy chế dân chủ cơ sở. Quan tâm chăm lo hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, hiệu quả...
 
Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu với cấp trên về xây dựng lực lượng đáp ứng chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính... Coi trong xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng năng lực, nhiệm vụ CSB trong tình hình mới.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới...
 
Ba nhiệm vụ chủ chốt sẽ được triển khai
 
Trong nhiệm kỳ 2021-2025, lực lượng CSB tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.
20200731-l6.jpg
Lực lượng Cảnh sát biển tham gia chữa cháy rừng tại Hà Tĩnh năm 2019
 
Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của toàn lực lượng, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt chủ trương xây dựng CSB "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng “Thế trận an ninh nhân dân”, “Thế trận lòng dân” vững chắc trên biển. Lãnh đạo xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, lấy xây dựng nền nếp chính quy là trung tâm, chấp hành kỷ luật là trọng điểm. Tập trung xây dựng Đảng bộ CSB trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố cơ bản lãnh đạo lực lượng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
 
Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của toàn lực lượng, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt chủ trương xây dựng CSB "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng “Thế trận an ninh nhân dân”. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới đặt ra là:
 
Một là, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá và tham mưu kịp thời về chủ trương, đối sách; chỉ đạo lực lượng xử lý đúng đắn, linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Triển khai toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền; thực thi pháp luật; chống cướp biển, cướp có vũ trang, các loại tội phạm, vi phạm, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường biển.
 
Tăng cường hoạt động đối ngoại CSB, nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề an ninh, môi trường biển. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý về an ninh, trật tự, an toàn; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên biển vững chắc.
 
Hai là, tập trung xây dựng lực lượng CSB vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; kiểm tra nhận thức chính trị, quân sự, pháp luật, chuyên ngành CSB hằng năm có 100% đạt yêu cầu (75% trở lên khá giỏi, trên 15% giỏi); 100% cán bộ được huấn luyện theo phân cấp; 100% đơn vị đạt an toàn tuyệt đối về chính trị, trên 80% đạt đơn vị có môi trường văn hoá tốt. Đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng lực lượng CSB Việt Nam giai đoạn 2021-2025; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đóng mới tàu, xuồng, bảo đảm phương tiện, xây dựng kết cấu hạ tầng doanh trại, cầu cảng, mua sắm máy bay, trang bị.
 
Tập trung hoàn chỉnh tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng. Tăng cường xây dựng chính quy, nền nếp công tác, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, phấn đấu không có kỷ luật nghiêm trọng; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3% năm. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư; phấn đấu quân số khoẻ trên 98,5%, trên 85% đơn vị đạt bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, 100% các đơn vị đạt chỉ tiêu tăng gia; duy trì nền nếp công tác tài chính và quản lý tài sản. Đảm bảo hệ số kỹ thuật đạt trên 95%; thực hiện tốt Cuộc vận động 50 và hai khâu đột phá ngành kỹ thuật; phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.
 
Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQTW4, khóa XI, XII về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hằng năm có trên 80% cấp uỷ và tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch hằng năm của người chỉ huy.
 
Cảnh sát biển tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư phát triển toàn diện, đồng bộ, vững chắc, tiến thẳng lên hiện đại. Khẳng định vai trò là lực lượng chuyên trách của Nhà nước đảm đương nhiệm vụ trên hướng chiến lược trọng yếu, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên hướng biển, đảo của Tổ quốc. Tuy nhiên, sự phát triển về tổ chức, cán bộ, trang bị, phương tiện, kết cấu hạ tầng, doanh trại, cầu cảng... của các đơn vị cơ sở còn đặt ra nhiều khó khăn. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng bộ Cảnh sát biển cần tập trung phát huy cao độ năng lực lãnh đạo, chỉ huy lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bài và ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top