Cần Thơ ban hành Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Thứ sáu, 06/09/2013 11:09

Đầu năm 2013 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

img
Quy hoạch đề ra mục tiêu cụ thể là 100% cán bộ, công chức có máy vi tính; hạ tầng kỹ thuật của cổng/ trang thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu hoạt động các dịch vụ hành chính công cơ bản trực tuyến mức độ 2, 3 và 4; 100% cơ quan nhà nước từ cấp thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn có mạng nội bộ; xây dựng trung tâm dữ liệu thành phố Cần Thơ đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế TIA-942 ở mức 2; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước để triển khai hệ thống các ứng dụng công nghệ thông tin; 100%  cơ quan nhà nước có cán bộ công chức chuyên trách về công nghệ thông tin.
 
Định hướng đến năm 2020 sẽ đẩy mạnh phát triển mạng truy cập băng rộng, hình thành mạng truyền số liệu giữa các cơ quan nhà nước tại thành phố, hoàn thiện trung tâm dữ liệu thành phố đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế TIA-942 ở mức 3, xây dựng chính phủ điện tử với các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức 3 và 4.
 
Nội dung quy hoạch bao gồm quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật truyền tải kết nối các cơ quan nhà nước của thành phố, quy hoạch trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố, quy hoạch phát triển cổng thông tin điện tử thành phố, quy hoạch hệ thống mạng nội bộ các cơ quan nhà nước của thành phố, các dự án, nhiệm vụ thực hiện quy hoạch. Quy hoạch cũng nêu rõ các giải pháp toàn diện về cơ chế chính sách, vốn, nhân lực, bộ máy, các đầu mối tổ chức thực hiện gồm Sở Thông tin và Truyền thông, sở ban ngành liên quan, ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn...
 
Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top