Cần đa dạng các nội dung tuyên truyền trên Cụm thông tin đối ngoại thác Bản Giốc

Thứ ba, 05/12/2017 14:19

Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các lực lượng vũ trang các cấp, các ngành mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới.

20171211-l1.jpg

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đàm Thủy đánh giá cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại Cụm TTĐN thác Bản Giốc do Bộ TT&TT đầu tư

Nhận thức được điều này, trong thời gian qua, Tỉnh ủy Cao Bằng đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt: Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác TTĐN trong tình hình mới; Kết luận 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị 21/CT-TTg, ngày 06/8/2012 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2011 - 2020; Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN; Quyết định 79/2010/QĐ-TTg, ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về TTĐN; Thông tư liên tịch 34/2011/TTLT/BTTTT-BNG giữa Bộ TT&TT và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế quản lý nhà nước về TTĐN; Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 13/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện công tác TTĐN; Quyết định 303-QĐ/TU, ngày 07/3/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng…
 
Đồng thời, UBND tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 987/QĐ-UBND, ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm TTĐN thác Bản Giốc. Hằng năm, cùng với sự chỉ đạo Sở TT&TT và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã vận hành Cụm TTĐN thác Bản Giốc có hiệu quả. Đặc biệt từ tháng 5/2016 đến nay, khi có sự phối hợp chặt chẽ và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở TT&TT, Cụm TTĐN thác Bản Giốc vận hành và duy trì thực hiện tốt; góp phần tích cực thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Cụm TTĐN thác Bản Giốc được đặt tại vị trí có nhiều thuận lợi cho việc tuyên truyền ở khu vực biên giới và dễ quan sát.
 
20171211-l2.jpg
 
Cụm TTĐN thác Bản Giốc góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới
 
Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đàm Thủy cho biết: Trong thời gian từ tháng 5/2016 trở về trước, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng về thực hiện Kế hoạch 192/KHPH-STTTT-BCHBP, ngày 16/9/2014 về việc phối hợp, quản lý vận hành Cụm TTĐN thác Bản Giốc giữa Sở TT&TT với Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng từ ngày 15/5/2013, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã nhận bàn giao toàn bộ vật chất do Bộ TT&TT bàn giao, đồng thời phối hợp với chi nhánh điện lực Trùng Khánh kéo điện cho việc vận hành.
 
Sau khi tiếp nhận bàn giao, đơn vị đã chỉ đạo cho chạy theo qui định, hệ thống thiết bị cơ bản chạy tốt, đảm bảo phục vụ tốt việc tuyên truyền đối ngoại về các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tạo hình ảnh và uy tín của Đảng và Nhà nước ta đối với nhân dân Trung Quốc và các khách du lịch quốc tế mang quốc tịch nước ngoài cũng như các du khách thuộc các tổ chức nước ngoài, tổ chức phi chính phủ đến thăm quan khu vực thác Bản Giốc.
 
Tuy nhiên, từ thời điểm lắp đặt Cụm TTĐN thác Bản Giốc năm 2013 đến tận thời điểm tháng 4/2016, do không nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ của cơ quan nào trong thời gian này nên gặp khó khăn trong việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị cũng như việc vận hành của Cụm TTĐN thác Bản Giốc. Mặt khác, nội dung thông tin chưa đa dạng, phong phú; chưa thực hiện được chương trình thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài nên hạn chế trong việc giới thiệu, quảng bá về các hình ảnh, con người, văn hóa, tiềm năng của tỉnh.
 
Trước tình hình trên, đơn vị đã chủ động báo cáo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và đề xuất cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền Cụm TTĐN thác Bản Giốc trong giai đoạn mới. Và ngày 13/4/2017, lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Cao Bằng đã có buổi làm việc cụ thể để cùng tháo gỡ những khó khăn cho đơn vị trong thời gian vừa qua và tổ chức triển khai nghiêm túc theo qui chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm TTĐN thác Bản Giốc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đàm Thủy Nguyễn Hồng Vinh chia sẻ thêm.
 
Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Cao Bằng Dương Nông Tuệ: Hiện nay, toàn bộ nội dung tuyên truyền trên Cụm TTĐN thác Bản Giốc do Sở TT&TT chỉ đạo, cung cấp và giao cho Đồn biên phòng Đàm Thủy vận hành, duy trì thường xuyên phát 02 lần/ngày và mỗi lần phát 60 phút (lần 1 từ 9h đến 10h; lần 2 từ 14h30 đến 15h30). Riêng vào các ngày lễ phát 4 lần/ngày, mỗi lần 60 phút (lần 1 từ 8h00 đến 9h00; lần 2 từ 10h00 đến 11h00; lần 3 từ 14h00 đến 15h00, lần 4 từ 16h00 đến 17h00). Ngoài ra trong thời gian cao điểm như dịp lễ hội du lịch thác Bản Giốc, hát then đàn tính tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất tại khu vực thác Bản Giốc, Sở TT&TT phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo cho đơn vị tăng thời lượng mở phục vụ cho quảng bá du lịch và thông tin tuyên truyền phục vụ nhân dân và du khách.
 
Cũng theo ông Dương Nông Tuệ, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại Cụm TTĐN thác Bản Giốc trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Sở TT&TT đã có kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng sản xuất chương trình giới thiệu về bản sắc văn hóa độc đáo của Non nước và con người Cao Bằng trong quá trình hội nhập và phát triển để tuyên truyền, quảng bá trên chuyên mục đối ngoại của kênh truyền hình Cao Bằng và Cụm TTĐN thác Bản Giốc. Trong đó, xây dựng dự toán kinh phí sản xuất nội dung, chương trình tuyên truyền trên Cụm thông tin và kinh phí khác nhằm đảm bảo duy chì hoạt động của Cụm thông tin. Đồng thời, tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác TTĐN cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, Thường trực Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố và phóng viên các cơ quan báo chí được phân công làm nhiệm vụ quản lý, sản xuất nội dung chương trình; Chỉ đạo Đồn Biên phòng Đàm Thuỷ thực hiện tốt việc quản lý, vận hành hiệu quả thiết bị và tiếp nhận các nội dung thực hiện chuyển tải trên Cụm TTĐN được 1.500 giờ, góp phần quan trọng trong việc quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa, con người của tỉnh Cao Bằng ra thế giới.
 
 
Cùng với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, giai đoạn 2011-2016, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ TLBĐBP xây dựng 10 Cụm thông tin đối ngoại ở 9 Cửa khẩu quốc tế: Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Cha Lo, tỉnh Quảng Bình; Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh; Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An; Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh; Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn; Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa; Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và Thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng (mỗi Cụm có: 01 màn hình Led diện tích 27,648 m2, 01 bộ thiết bị âm thanh, nghe nhìn và 01 tủ tra cứu điện tử).
Ngô Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top