Các Sở TT&TT cần tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh cung cấp các DVCTT mức độ 4

Thứ tư, 24/02/2021 14:55

Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT vừa ban hành công văn số 162/THH-TTDVCTT đề nghị tất cả các Sở TT&TT trên toàn quốc tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4.

Cục Tin học hóa cho biết, mặc dù thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai cung cấp DVCTT mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn theo các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (Nghị quyết số 17) và các văn bản hướng dẫn của Bộ TT&TT (Thông tư 32/2017/TT-BTTTT). 

Tuy nhiên, việc cung cấp DVCTT mức độ 4 vẫn còn hạn chế, đặc biệt là tại một số địa phương có tỉ lệ DVCTT mức độ 4 được cung cấp vẫn dưới 30%, chưa đạt mục tiêu năm 2020.

Nhằm đẩy mạnh việc cung cấp DVCTT mức độ 4 tại các địa phương theo các mục tiêu đã nêu trong Nghị quyết 17, các  Sở TT&TT  cần tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố triển khai các giải pháp để cung cấp hầu hết các DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trước tháng 6/2021. Đồng thời, cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các DVCTT nhằm hạn chế tiếp xúc nơi đông người, góp phần phòng, chống dịch COVID-19; đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh/thành phố kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn và trả lời thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến việc thực hiện các DVCTT.

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top