Các cơ quan báo chí đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Thứ sáu, 04/07/2014 13:00

Theo thống kê tại Dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện cả nước có 838 cơ quan báo chí in với 1.111 ấn phẩm.

img

Ảnh minh họa

 Trong đó báo in: 199 cơ quan (ở Trung ương: 86, địa phương: 113); tạp chí: 639 cơ quan (ở Trung ương: 507, địa phương: 132) và 01 hãng thông tấn quốc gia. Có 90 báo, tạp chí điện tử, trong đó có 72 báo, tạp chí điện tử của cơ quan báo chí in và 18 báo, tạp chí điện tử độc lập. Số lượng trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí là 215.
 
Hiện nay, nước ta có 67 đài phát thanh, truyền hình, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và 64 đài địa phương (riêng TP. Hồ Chí Minh có Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh). Trong đó số lượng các kênh chương trình phát thanh, truyền hình quảng bá tại Việt Nam là 180 kênh, với 105 kênh chương trình truyền hình quảng bá; 75 kênh chương trình phát thanh quảng bá.
 
Ngoài hệ thống truyền hình quảng bá, hệ thống truyền hình trả tiền ở nước ta phát triển rất mạnh trong những năm qua bằng nhiều loại công nghệ truyền dẫn: cáp, vệ tinh, số mặt đất và công nghệ IPTV, với 73 kênh chương trình truyền hình trả tiền. Ngoài ra, hiện nay còn có kênh Truyền hình Quốc hội, kênh Truyền hình Thông tấn xã, kênh Truyền hình An ninh, kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và kênh Truyền hình Nhân dân.
 
Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, xuất bản hoạt động theo đúng định hướng của Đảng và sự chỉ đạo của Nhà nước, thông tin, tuyên truyền tốt về những sự kiện, hoạt động quan trọng của đất nước, nhất là đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII. Qua đó, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân; góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân; phản bác kịp thời những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Các thông tin báo chí đã góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại, qua đó góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế./.
 
 
Xem thêm:
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top