Các cơ quan báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức thông tin, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội

Thứ tư, 30/12/2015 12:08

Sau buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị báo chí toàn quốc đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2015; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016 do Ban Tuyên giáo TW, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp xây dựng; nghe các ý kiến tham luận thẳng thắn, thiết thực về nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực báo chí trong năm qua và trong nhiệm kỳ Đại hội XI.

img

 Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đánh giá, năm 2015 và 5 năm thực hiện nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý nhà nước về báo chí; chủ động xây dựng đề án, kế hoạch; phối hợp với các cấp, ngành, địa phương trong việc cung cấp thông tin cho báo chí về các sự kiện lớn, các vấn đề quan trọng của đất nước. Các cơ quan báo chí đã tích cực triển khai nhiệm vụ chính trị của mình, thông tin kịp thời, đầy đủ diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội đất nước, tình hình quốc tế; tích cực tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa XI, các Nghị quyết và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.
 
Đặc biệt, trong năm 2015, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Báo chí tích cực tuyên truyền việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... Nhiều cơ quan báo chí tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa, thành tựu đổi mới của Việt Nam với bạn bè quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại.
 
Các báo cáo, tham luận tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại của hoạt động báo chí trong năm 2015 và những năm qua: tình trạng thông tin không chuẩn xác, thiếu nhạy cảm chính trị vẫn diễn ra; khuynh hướng giật gân, câu khách chưa được khắc phục cơ bản; không ít cơ quan báo chí thiếu quan tâm phản ánh các thông tin tích cực, biểu dương người tốt, việc tốt, có khuynh hướng khai thác nhiều các thông tin tiêu cực, mặt trái xã hội; vi phạm bản quyền diễn biến phức tạp; hoạt động liên kết, xã hội hóa, nhất là trong lĩnh vực truyền hình, chưa được quản lý chặt chẽ, cho ra đời những sản phẩm kém chất lượng. Vẫn còn cơ quan chủ quản chưa thực sự quan tâm, chăm lo các cơ quan báo chí thuộc phạm vi phụ trách. Một số cán bộ, phóng viên báo chí thiếu ý thức học tập nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có những hành vi trái với quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Nhiều cơ quan báo chí chưa tích cực tham gia đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái... 
 
img
 
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền báo chí trong năm 2015
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả, ưu điểm, thành tích mà các cơ quan báo chí đạt được, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc tự phê bình, phê bình về những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua.
 
Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần tạo ra cho được sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ về mọi mặt, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Để đạt mục tiêu này, cùng với cả hệ thống chính trị, công tác báo chí cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tuyên truyền cao điểm Đại hội XII của Đảng: công tác chuẩn bị của các cấp, các ngành và toàn Đảng nhằm bảo đảm cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội...; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ; khẩn trương triển khai tuyên truyền việc nghiên cứu, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XII và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết vào cuộc sống. Các cơ quan báo chí cần tích cực tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện tốt hơn công tác rà soát, kiểm tra việc thực hiện định hướng chính trị tư tưởng, tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí; xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm; tích cực triển khai Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bổ sung chính sách, pháp luật và sửa đổi Luật Báo chí, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động thuận lợi hơn về mọi mặt, cũng như đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống báo chí.
 
Đồng thời với quá trình này, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và từng cán bộ báo chí cần nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức tham mưu, chỉ đạo, quản lý và thông tin, tuyên truyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
 
Đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng, với tinh thần khẩn trương, ngay sau Hội nghị, các cơ quan báo chí sẽ triển khai tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ trong tâm của công tác báo chí năm 2016 với kết quả tốt nhất./.
 
Doãn Mạnh - Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top