Các bộ, ngành giảm thiểu TTHC tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thứ năm, 24/09/2020 09:21

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

 Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh việc cung cấp các nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính (TTHC) có tính liên thông, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu TTHC để tạo thuận lợi doanh nghiệp (DN) trong thực hiện. Truyền thông và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết TTHC và vận hành các hệ thống trực tuyến để thực sự tạo bước chuyển của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với người dân, DN.

Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp với Văn phòng Chính phủ (VPCP) nghiên cứu tái cấu trúc quy trình xử phạt vi phạm giao thông đường bộ hoàn toàn trực tuyến, trước mắt thực hiện ra quyết định xử phạt điện tử; cung cấp dịch vụ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền cấp phòng, cấp đội tại Cục Cảnh sát giao thông và 63 tỉnh, thành phố trên Cổng DVCQG trong tháng 7 năm 2020 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2020 của VPCP.
 
20200710-pg1.png
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, VPCP cung cấp dịch vụ khai báo tình hình sử dụng lao động liên thông với thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kết nối với Cổng DVCQG trong tháng 9 năm 2020.
 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích hợp, cung cấp 02 dịch vụ công: Đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và kết nối với Cổng DVCQG trong tháng 7 năm 2020.
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu VPCP chủ trì, phối hợp với Tập đoàn VNPT, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát triển, hoàn thiện Cổng DVCQG và các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo hướng cải thiện các tính năng, chức năng bảo đảm thân thiện, dễ sử dụng; tăng cường chia sẻ, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống để giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân, DN khi thực hiện DVCTT; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc tích hợp Cổng DVCQG với Cổng thông tin một cửa quốc gia trong năm 2020.
 
Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách, hoàn thiện, quảng bá cho Cổng DVCQG đến cộng đồng DN, nhất là DN nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể trong việc sử dụng DVCTT; đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top