Cà Mau: Tập huấn nghiệp vụ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ tư, 17/03/2021 10:20

N gày 12 / 3/2021 , Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thành phố Cà Mau tổ chức tập huấn nghiệp vụ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho các cán bộ làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Cà Mau.

20210317-l4.jpg

Các cán bộ tham dự tập huấn

Tại Lớp tập huấn, các cán bộ được đại diện Sở Nội vụ và Chi cục Thống kê thành phố Cà Mau hướng dẫn cách điền Phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính năm 2020, với nội dung gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại; mã số thuế, mã đơn vị sử dụng ngân sách; loại hình tổ chức (cơ quan thuộc hệ thống lập pháp; hành pháp; tư pháp; Đảng Cộng sản Việt Nam; cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã hội); thông tin về lao động, thu nhập của người lao động; thông tin về người đứng đầu cơ sở; lao động của cơ sở (phân tổ theo trình độ chuyên môn được đào tạo, giới tính, độ tuổi, loại lao động); thu nhập của người lao động năm 2020; kết quả thu, chi năm 2020; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở hành chính; thông tin về tài sản cố định; tổng diện tích đất cơ sở hành chính đang sử dụng.

Qua đợt tập huấn này, giúp cho cán bộ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cà Mau nắm vững nghiệp vụ, điền thông tin đầy đủ, chính xác vào phần mềm xử lý thông tin Điều tra cơ sở hành chính - Bộ Nội vụ tại địa chỉ https://hc2021.moha.gov.vn, đăng nhập theo tài khoản và mật khẩu được cấp cho mỗi cơ quan, đơn vị.

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được tiến hành trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta phục vụ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính; cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương; phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

 

https://sotttt.camau.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top