Cà Mau: Chính thức vận hành ứng dụng Phản ánh hiện trường

Thứ tư, 31/08/2022 04:05

Từ 1/7/2022, hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh thông qua ứng dụng di động trên app "CaMau-G" (chính quyền điện tử Cà Mau) chính thức được vận hành.

Ứng dụng Phản ánh hiện trường tỉnh Cà Mau có chức năng ứng dụng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và khách du lịch phản ánh đến cơ quan quản lý nhà nước khi nhận thấy những vấn đề bất cập trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh như: Tình hình dịch bệnh, thời tiết, thiên tai, an ninh - trật tự, y tế - sức khỏe và các ý kiến đóng góp cho chính quyền địa phương các cấp. Đây là công cụ giúp người dân, doanh nghiệp phản ánh, tương tác với cơ quan nhà nước nhanh chóng và thuận tiện thông qua thiết bị di động, điện thoại thông minh.

ca-mau-chinh-quyen-dien-tu-7922.jpg

Các tổ chức, cá nhân thực hiện phản ánh hiện trường thông qua ứng dụng di động trên app CaMau-G. Thời gian tiếp nhận phản ánh hiện trường 24/24 giờ, 07 ngày/tuần.

Trong ngày làm việc, thời gian tiếp nhận và phân phối xử lý phản ánh hiện trường không quá 02 giờ; đối với ngày nghỉ không quá 12 giờ. Trường hợp các phản ánh hiện trường có tính khẩn cấp, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau chủ động liên hệ ngay đến lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm xử lý để có biện pháp xử lý khẩn cấp, kịp thời.

Trong ngày làm việc, thời gian phản hồi phản ánh không quá 04 giờ; đối với ngày nghỉ không quá 24 giờ. Trường hợp các phản ánh hiện trường có tính khẩn cấp, người được phân công xử lý chủ động có biện pháp xử lý khẩn cấp, kịp thời. Trường hợp xét thấy không đúng thẩm quyền xử lý thì chuyển trả cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh để phân phối lại cho các cơ quan, đơn vị khác trong thời gian không quá 01 giờ đối với ngày làm việc; không quá 12 giờ đối với ngày nghỉ.

Trong ngày làm việc, thời gian phản hồi kết quả xử lý hiện trường không quá 02 giờ; đối với ngày nghỉ không quá 12 giờ.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước thông qua ứng dụng này có thể tiếp nhận nhanh chóng thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp để kịp thời đưa ra phương án xử lý, từ đó giúp phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Ngoài ra, ứng dụng Phản ánh hiện trường tỉnh Cà Mau cung cấp số liệu xử lý phản ánh, số lượng phản ánh theo thời gian thực phục vụ cho công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp trên địa bàn tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh là cơ quan tiếp nhận và phân phối, phản hồi kết quả xử lý phản ánh hiện trường; đồng thời, lưu trữ tất cả các phản ánh hiện trường của tổ chức, cá nhân và kết quả xử lý thông tin của cơ quan, đơn vị tại Cổng Thông tin tương tác để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu./.

Phạm Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top