Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Thống kê ký kết hợp tác tăng cường hoạt động thống kê

Thứ sáu, 17/02/2017 14:52

Chiều ngày 17/2/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Thống kê đã ký kết hợp tác thỏa thuận về các nội dung trong công tác điều tra, thống kê, cập nhật thông tin, phục vụ hoạt động thống kê. Việc ký kết còn nhằm khai thác tối đa thế mạnh, sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và phát biểu tại Lễ ký kết.

2017217-u2.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chứng kiến lễ ký kết giữa hai cơ quan.

Theo Thỏa thuận, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bưu điện Việt Nam hiện đang sử dụng và quản lý hệ thống mã địa chỉ bưu chính đối với các vùng địa lý và các thông tin dữ liệu khác, theo đó trên cơ sở nhu cầu của Tổng cục Thống kê, hai đơn vị sẽ hợp tác trong việc xây dựng, cung cấp, chia sẻ các thông tin dữ liệu theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Tổng cục Thống kê cũng sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội cho Bưu điện Việt Nam trong việc nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Thống kê sẽ phối hợp chặt chẽ, nhằm phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng đến tận cấp xã, phường và đội ngũ lao động lên tới 40.000 người của Bưu điện trên cả nước trong công tác điều tra, thống kê, cập nhật thông tin, phục vụ hoạt động thống kê. Bưu điện Việt Nam cũng cung cấp dịch vụ in ấn dữ liệu biến đổi, dữ liệu cố định, chuyển phát tài liệu, ấn phẩm phục vụ cho các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê; Đồng thời thực hiện truyền thông, phát ấn phẩm truyền thông đến những khu vực do Tổng cục Thống kê chỉ định.
 
Ngoài ra, hai đơn vị cũng thống nhất, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện việc thu, chi hộ các khoản chi của Tổng cục Thống kê cho các đối tượng là cộng tác viên, điều tra viên thống kê; các khoản thu, chi khác từ các cơ quan thống kê tới các cá nhân theo yêu cầu.
 
Phát biểu chúc mừng việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết, thời gian qua, Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Thống kê  đã phối hợp xây dựng các nội dung thỏa thuận, nhằm phát huy thế mạnh của Tổng công ty và giúp cho hoạt động của Tổng cục Thống kê trong 1 số chức năng sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cũng cam kết, Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết, đảm bảo  sự tin tưởng của Tổng cục Thống kê, với nỗ lực của toàn mạng lưới 4 vạn người của Bưu điện Việt Nam.
 
2017217-u1.jpg
 Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại lễ ký kết 
 
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết,  Bưu điện Việt Nam có mạng lưới bưu chính công cộng do nhà nước đầu tư, với khoảng 13.000 điểm phục vụ trên toàn quốc, có mặt ở tất cả các xã, tổng số trên 4 vạn lao động. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp và phát huy thế mạnh của Tổng công ty, giúp cho các hoạt động của Tổng cục Thống kê đạt hiệu quả cao hơn.
 
Ông Đỗ Ngọc Bình cũng khẳng định, Bưu điện Việt Nam sẽ cố gắng nỗ lực để triển khai tốt nhất những nội dung cam kết, đảm bảo sự tin tưởng của Tổng cục Thống kê.
 
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu cho biết, trong Luật Thống kê quy định Tổng cục có bốn chức năng: Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý thống kê; Thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin thống kê; Thẩm định số liệu thống kê; Cung cấp và phổ biến thông tin thống kê. Hệ thống thông tin thống kê tập trung được quản lý theo ngành dọc từ Trung ương xuống địa phương, vươn đến cấp huyện. Cấp tỉnh có cơ quan Cục Thống kê của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cấp huyện có Chi cục thống kê cấp huyện. Cấp xã có viên chức vừa làm thống kê vừa làm văn phòng. Trong thực hiện 4 chức năng này, chức năng thu thập, xử lý và lưu trữ; cung cấp, phổ biến thông tin thống kê là 2 chức năng quan trọng. Mỗi năm, Tổng cục tiến hành khoảng 30 cuộc điều tra. Trong 10 năm có 3 cuộc tổng điều tra lớn gồm: điều tra dân số và nhà ở; điều tra kinh tế; điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản. Mỗi đợt phải huy động cả trăm nghìn cộng tác viên thống kê vào làm điều tra mỗi lần tổng điều tra. Chất lượng thông tin thống kê phụ thuộc 3 chủ thể: người cung cấp thông tin; đội ngũ công chức, viên chức ngành thống kê; người sử dụng số liệu thống kê.
 
Ông Nguyễn Bích Lâm cũng cho rằng, hiện trong xu thế chung là tinh giản đội ngũ công chức viên chức, khối lượng ngành thống kê không giảm mà ngày càng tăng, với thực trạng đó, xác định cần đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác. Vì vậy, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và Bưu điện Việt Nam là việc làm thiết thực và hiệu quả. Bưu điện Việt Nam có hệ thống cơ sở và đội ngũ lao động vươn đến tận cấp xã, đây là đội ngũ làm việc rất nhiệt tình, trách nhiệm. Sự hợp tác này sẽ tăng cường hiệu quả công tác thống kê, thu thập, phổ biến thông tin thông kê./.
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top