Bưu điện ngừng cung ứng 6 bộ tem từ tháng 7/2013

Thứ ba, 09/07/2013 14:57

Kể từ tháng 7/2013, 6 bộ tem bưu chính đặc biệt gồm 11 mẫu tem sẽ được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thu hồi trên toàn mạng bưu chính công cộng do hết thời hạn cung ứng.

img

Bộ tem bưu chính “Tết Nhâm Thìn” là một trong 6 bộ tem đặc biệt hết hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 30/6/2013

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Bưu điện Việt Nam - VietnamPost) vừa chính thức thông báo danh sách 6 bộ tem đặc biệt (gồm 3 bộ tem kỷ niệm và 3 bộ tem chuyên đề) hết hạn phát hành vào ngày 30/6/2013 và sẽ được VietnamPost thu hồi trên toàn mạng bưu chính công cộng.
 
Đó là các bộ tem: “Kỷ niệm 50 năm mất Ernest Miller Hemingway (1899 - 1961)”, gồm 1 mẫu tem giá mặt 10.500 đồng do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế; “Chuồn chuồn” gồm 4 mẫu tem, với tổng giá mặt 21.500 đồng do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế; “Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Văn Giàu (1911-2010)” gồm 1 mẫu tem có giá mặt 2.000 đồng do hai họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn và Nguyễn Du thiết kế; “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ (2011-2020)” gồm 2 mẫu tem, với tổng giá mặt 8.500 đồng do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế; “Kỷ niệm 300 năm sinh M.V. Lomonosov (1711-1765)” gồm 1 mẫu tem giá mặt 8.500 đồng do các họa sĩ Trần Thế Vinh và Vũ Kim Liên thiết kế; và bộ tem “Tết Nhâm Thìn” gồm 2 mẫu tem với các giá mặt là 2.000 đồng và 10.500 đồng, được thiết kế bởi họa sĩ Võ Lương Nhi.
 
Cả 6 bộ tem bưu chính nêu trên đều được Bộ TT&TT phát hành trong thời gian 6 tháng cuối năm 2011. Trong đó, bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Văn Giàu (1911-2010)” là bộ tem duy nhất được phát hành theo nghi thức phát hành đặc biệt.
 
Theo quy định tại Luật Bưu chính và Thông tư 23 ngày 19/12/2012 của Bộ TT&TT, VietnamPost có trách nhiệm tổ chức thu hồi, kiểm kê, niêm phong toàn bộ số lượng tem bưu chính, đề xuất phương án xử lý trình Bộ TT&TT chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn cung ứng. Trên cơ sở số lượng tem bưu chính đã hết thời hạn cung ứng còn tồn đọng trên mạng lưới do VietnamPost báo cáo, Bộ TT&TT sẽ ban hành quyết định hủy tem bưu chính. Trường hợp VietnamPost có nhu cầu giữ lại tem bưu chính hết thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng để kinh doanh, đơn vị này phải hạch toán mua theo giá in trên mặt tem bưu chính.
 
Luật Bưu chính nêu rõ, tem Bưu chính Việt Nam là ấn phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính của Việt Nam quyết định phát hành để thanh toán trước giá cước dịch vụ bưu chính trên mạng bưu chính công cộng và được công nhận trong mạng lưới của Liên minh Bưu chính Thế giới. Hiện nay hàng năm, tem bưu chính Việt Nam được phát hành mới gồm có 2 loại chính là tem bưu chính phổ thông và tem bưu chính đặc biệt (gồm tem kỷ niệm và tem chuyên đề). Theo quy định, tem bưu chính phổ thông được cung ứng không có thời hạn trên mạng bưu chính công cộng; còn tem bưu chính đặc biệt được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng trong thời gian tối đa không quá 24 tháng kể từ thời điểm tem được phát hành.

 

VA
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top