Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài

Thứ tư, 26/09/2018 11:39

Hôm nay 26/9, tại Khánh Hòa, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành năm 2018.

anqp-26-9--2018-.jpg
 
Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết, thời gian qua, báo chí đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và quốc tế; đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; phân tích, nêu rõ được quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là kênh thông tin quan trọng giúp Chính phủ điều hành phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Báo chí thực sự là hạt nhân trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch; các hoạt động thông tin đối ngoại đã chuyển tải ra thế giới những thông tin sinh động, đa chiều về đất nước, con người Việt Nam thanh bình, năng động và giàu tiềm năng phát triển.
 
Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định: Trong những năm qua, báo chí nước ta đã có bước phát triển nhảy vọt cả về số lượng, chất lượng, đội ngũ, loại hình và phương thức thể hiện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và năng động, là công cụ tuyên truyền tư tưởng, chính trị sắc bén của Đảng, chuyển tải mọi đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là công cụ giám sát xã hội đối với bộ máy nhà nước, góp phần chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, là diễn đàn của nhân dân, cầu nối giữa mọi tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước, giữa nhân dân ta với thế giới bên ngoài.
 
Tuy nhiên, Thứ trưởng đặc biệt lưu ý, các thế lực thù địch luôn tìm cách tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam thông qua việc lợi dụng báo chí Việt Nam, đặc biệt là thông tin trên Internet, coi đây là phương tiện quan trọng để thực hiện “diễn biến hòa bình”. Thông qua việc xây dựng các Website, blog, các diễn đàn xã hội trên mạng có nội dung xấu về chính trị để truyền tải nhiều thông tin kích động, xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước, tuyên truyền bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khuyến khích nhiều người lên mạng để “trao đổi”, “thu nhận” thông tin; dùng báo mạng làm “nóng” các vấn đề của đất nước; đổi trắng thay đen, tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, kích động gây rối, bạo loạn lật đổ.  
 
Cũng theo Thứ trưởng Phan Tâm, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta. Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trên phạm vi cả nước đã được triển khai thực hiện toàn diện, ngày càng đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả đó có sự góp phần rất to lớn của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo, đài trong cả nước.
 
ANQP-26-9.jpg
 
Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn
 
Để công tác giáo dục quốc phòng, an ninh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và độ vững chắc; tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hiểu sâu sắc, đầy đủ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới của đất nước, trên cơ sở đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện được mục đích trên trách nhiệm thuộc về cấp ủy, chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc nhằm giúp các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài hiểu rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước.
 
Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị các học viên tập trung tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ nội dung làm cơ sở để tuyên truyền đúng đắn kịp thời phục vụ đắc lực trong công tác tuyên truyền về an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
 
Trước khi khai mạc Hội nghị, các đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top