Bộ Xây dựng sẽ cung cấp 20 dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020

Thứ hai, 21/09/2020 09:07

Dự kiến đến cuối năm 2020, số dịch vụ công trực tuyến mức 4 của Bộ Xây dựng là 20 dịch vụ, đạt 40,81% số thủ tục hành chính. Hiện số dịch vụ công trực tuyến mức 4 đang được Bộ này cung cấp là 6 dịch vụ.

Bộ Xây dựng vừa ra quyết định ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ.

Việc ban hành danh mục này nhằm thực hiện chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến đã được Chính phủ đề ra trong Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025.
 
20200423-pg1.jpg
 
Từ nay đến cuối năm 2020, Bộ Xây dựng sẽ triển khai để cung cấp thêm 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp
 
Theo quyết định mới ban hành, trong năm 2020, Bộ Xây dựng cung cấp 31 dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân, doanh nghiệp, gồm 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
 
Cụ thể, các dịch vụ công được Bộ Xây dựng cung cấp trực tuyến mức độ 4 trong năm nay là: Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I; Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ; Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng; Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Bộ Xây dựng đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin…
 
Các dịch vụ công được Bộ Xây dựng cung cấp trực tuyến mức độ 3 trong năm 2020 gồm có: Cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Cấp lại quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp…
 
Theo số liệu thống kê của Cục Tin hóa, Bộ TT&TT, tính đến quý I/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ Xây dựng là 6 dịch vụ, đạt tỷ lệ 12,2 tổng số thủ tục hành chính.
 
Thông tin từ Bộ Xây dựng cho hay, danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được Bộ ban hành sau khi thực hiện chuẩn hóa và điều chỉnh các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Dự kiến đến cuối năm 2020, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ Xây dựng được nâng lên 20 dịch vụ, đạt 4-,81% tổng số thủ tục hành chính, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao cho các Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành trong năm nay.
 
Tại Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu đến năm 2020 cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4.
 
Trong kết luận hội nghị trực tuyến ngày 12/2/2020 của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử đặt ra tại Nghị quyết 17, đặc biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4.
 
Với vai trò là cơ quan điều phối các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, ngày 19/3/2020, Bộ TT&TT đã có công văn 929 đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
 
Tại công văn này, Bộ TT&TT đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020, đồng thời bảo đảm việc triển khai phải hiệu quả, phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế, tránh hình thức. Trong đó, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến của các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương đến hết năm 2020 phải tăng gấp đô so với năm 2020.
 
Số liệu của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho thấy, tính đến trung tuần tháng 2/2020, mới chỉ có 5 bộ, 5 tỉnh đã đạt chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp tại các bộ, ngành, địa phương nhìn chung còn rất thấp, trung bình cả nước chỉ đạt 11,13%, trong đó 5 bộ, 14 tỉnh đạt tỷ lệ dưới 5%. “Nếu các cơ quan, đơn vị không có các biện pháp quyết liệt, kịp thời sẽ không thể đạt được chỉ tiêu đặt ra”, đại diện Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT nhấn mạnh.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top