Bộ Xây dựng: ban hành Quy chế Cổng thông tin điện tử

Thứ hai, 04/07/2011 10:24

Ngày 22/6/2011, Thứ trưởng Bộ Xây dựng ông Cao Lại Quang đã ký Quyết định số 633/QĐ - BXD ban hành quy chế Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

img

Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) Bộ Xây dựng là nơi cung cấp thông tin điện tử chính thức của Bộ Xây dựng trên mạng Internet phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ, bên cạnh đó còn là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ trong phạm vi cả nước; tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng trên Internet. Ngoài ra, Cổng TTĐT Bộ Xây dựng là công cụ giao tiếp hai chiều giữa Bộ Xây dựng với các tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trên mạng Internet có địa chỉ truy cập bằng tiếng việt là: www.boxaydung.gov.vn và bằng tiếng anh là: www.moc.gov.vn

Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Xây dựng; tình hình hoạt động của Bộ và thông tin khác góp phần phục vụ quá trình ra các quyết định quản lý, điều hành của Bộ Xây dựng; tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL của Trung ương và của Bộ; cung cấp các thông tin cho Cổng TTĐT Chính phủ, thiết lập mối quan hệ trực tuyến hai chiều thông qua Cổng TTĐT giữa Bộ Xây dựng với các cơ quan nhà nước, với nhân dân và các tổ chức theo quy định của pháp luật; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Internet gửi Bộ Xay dựng, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Trung tâm Thông tin là đơn vị quản lý, kiểm soát hoạt động của Cổng TTĐT; Ban Biên tập Cổng TTĐT do Giám đốc Trung tâm Thông tin làm Trưởng ban; Thư ký Ban biên tập là Trưởng phòng Phòng Website Bộ Xây dựng, các thành viên Ban biên tập là cán bộ đầu mối thông tin của các đơn vị, các biên tập viên, quản trị viên chuyên trách là cán bộ, viên chức của Phòng Website Bộ Xây dựng.

Toàn văn Quy chế Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng xem tại đây.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top